آکاایران: بعضی از مادران قبل از ۶ ماهگی به کودک غذاهایی نظیر میوه جات و … می دهند . اگر می خواهید قبل از ۶ ماهگی به کودک میوه بدهید می بایست میوه ها پوست گرفته و پخته شده باشند تا کودک در هضم آن ها دچار مشکل نشود اما بعد از ۶ ماهگی می توانید میوه را با پوست و یا بی پوست به کودک بدهید .

آکاایران: آیا میوه را باید پوست کنده به کودک داد ؟

درست است که با پوست گیری میوه جات بخشی از ویتامین، مواد مغذی و فیبر موجود در پوست میوه را کنار می گذارید اما میوه پوست گرفته شده برای کودک زود هضم تر بوده و همچنین احتمال خفگی با پوست میوه نیز از بین میرود . برخی از کودکان با مصرف میوه با پوست دچار ناراحتی معده یا آلرژی می شوند و مادران می بایستی کودک را از نظر حساسیت به پوست میوه امتحان کنند . البته اگر برای اولین بار است که به کودک میوه می دهید حتما میوه را پوست بگیرید و برای بارهای بعدی میوه با پوست به او بدهید و ببینید آیا از طعم ان خوشش می آید و یا اینکه دستگاه گوارش کودک چه عکس العملی نشان می دهد . پس از اینکه اطمینان حاصل کردید که کودک هیچ مشکلی با پوست میوه ندارد می توانید به او میوه را با پوست بدهید ولی در مجموع برای کودکان خردسال سعی کنید میوه هایی که می توان پخت را کمی بپزید تا هضم آن ها آسان تر گردد .

غذای کودک

توجه داشته باشید که کودکان نسبت به سموم مصرفی برای میوه ها بسیار حساس هستند و حتما می بایست میوه را به خوبی با آب گرم و محلول شسته شو به خوبی بشوئید .

منبع :