آکاایران: مادر در پسر یا دختر شدن نوزاد سهمی ندارد

آکاایران: برای بعضی از خانواده ها پسر یا دختر شدن نوزاد مهم است و جالب است بدانید مادر در پسر یا دختر شدن نوزاد سهمی ندارد , این پدر است که در ایجاد جنس نوزاد نقش دارد . لازم به تذکر است که که در هر ماه از تخمدان زن یک تخمک آزاد می شود . و این تخمک بوسیله ی اولین اسپرماتوزای مرد ( سلول های جنسی نطفه مرد ) که به تخمک می رسد و در ان نفوذ می کند بارور می گردد . همه ی سلول های بدن زن و تخمک او دارای دو کروموزم جنسی به شکل xx  می باشند ولی همه ی سلول های مرد و اسپرماتوزا دارای دو کروموزوم جنسی به شکل xy  می باشند . در تقسیم سلولی عده ای از اسپرماتوزا دارای کروموزوم  x و عده ای دیگر دارای کروموزوم y می گردند . اگر اولین اسپرماتوزا  که به تخمک رسید و تخمک را بارور کرد دارای کروموزوم جنسی y باشد جنین تشکیل شده پسر و اگر دارای کروموزوم جنسی x باشد جنین دختر خواهد شد . بنابراین انصاف نیست که شوهری از همسر خود شکایت کند که چرا دختر به دنیا آورده است . زیرا اسپرماتوزا مرد است که جنس جنین را مشخص می کند .

کروموزم جنسی

هیچ پدر و مادر مخصوصا مادر نباید خود را مقصر بداند , زیرا تعیین جنسیت کودک به دست هیچ کدام از آن ها نبوده است و تصادف و شانس دخالت داشته است .

منبع :