آکاایران: لقاح آغاز پیدایش

آکاایران: در هنگام نزدیکی و آمیزش جنسی موفقیت امیز میلیونها اسپرم که در مایع منی مرد وجود دارد در عمق مهبل دستگاه تناسلی جنس مونث ریخته و رها می شوند . اسپرم ها از مسیر سر رحم به طرف رحم و از آنجا به طرف لوله های شیپوری پیش می روند . در این حرکت اکثر ان ها از بین میروند و فقط ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ عدد اسپرم پس از داخل شدن در رحم به لوله های شیپوری می رسند . از طرف دیگر در جنس مونث از زمان بلوغ تا زمان یائسگی هرماه یک تخمک ساخته و آزاد می گردد . تخمک آزاد شده که آماده باروری است از مسیر لوله شیپوری به طرف رحم می رود . این عمل را که هر یکماه یک مرتبه انجام می گیرد تخمک گذاری می نامند .

تشکیل جنین

اگر تخمک گذاری در همان زمان که اسپرم ها در دستگاه تناسلی زن رها شده است انجام گیرد و تخمک در لوله شیپوری آماده باشد اسپرم مرد با تخمک زن تماس پیدا می کند که به این عمل لقاح می گویند . در لقاح سر اسپرم در تخمک نفوذ می کند و با هسته تخمک یکی می شود و دم اسپرم از سر آن جدا می گردد . اگر در ان زمان تخمک وجود نداشته باشد اسپرم ها ممکن است در حدود ۷۲ ساعت به انتظار ورود تخمک زنده بمانند تا لقاح انجام شود . زمانیکه تخمک بارور شد و لقاح صورت گرفت جدار خارجی تخمک سخت می شود و در نتیجه اسپرم های دیگر نمی توانند در تخمک نفوذ کنند . تخمک بارور شده در حالیکه کم کم به سمت رحم حرکت می کند پس از ۳۰ ساعت به دو سلول تقسیم می شود و بعد از ۳۰ ساعت دیگر دومین تقسیم سلولی انجام می گیرد و چهار سلول بوجود می آید . این تقسیم ادامه می یابد و در هر نوبت سلول ها دوبرابر می شوند بطوریکه پس از ۳ الی ۴ روز توده ای از سلول ها تشکیل می شود که ان را مورولا می نامند . این توده سلولی به حرکت خود به سوی رحم ادامه می دهد و پس از ۷ الی ۹ روز به رحم رسیده و در دیواره رحم ثابت می شود . این توده سلولی به تدریج دو قسمت شده که یکی جنین و دیگری جفت ان را می سازد . سلول های مربوط به جنین نیز خود دو دسته اند یکی قسمتی که در خارج است و مغز , نخاع , اعضای حسی و پوست را می سازد و دیگری قسمتی است که دستگاه گوارش , حلق , معده , کبد و روده ها را تشکیل می دهد . البته بین این دو قسمت سلول های دیگری وجود دارند که عضلات , استخوانها و سایر قسمت های داخلی را می سازند .

منبع :