آکاایران: روش اصولی از شیر گرفتن کودک

آکاایران: قاعده و قانونی وجود ندارد که چه موقع کودک را باید از شیر گرفت . اگر از شیر گرفتن کودک به تعویق بیافتد مشکل خواهد بود که شیرخوار غیر از شیرمادر غذای دیگر را قبول کند . ولی اگر مادری شیرکافی داشته باشد سزاوار نیست کودک را از شیر مادر محروم کرد . اکثر شیر خواران درصورتیکه به آن ها غذای دیگری داده شود خود تعداد دفعات شیر مادر خوردن را بطور دلخواه کم خواهند کرد و معمولا در سن ۶ الی ۹ ماهگی کودک شیر نخواهد خورد . اگر بجای یک نوبت شیر مادر با بطری به کودک غذا داده شود از شیر گرفتن مشکل نخواهد بود و اگر بجای بطری از فنجان نیز استفاده شود بهتر است زیرا تبدیل کردن بطری به فنجان نیز لازم نیست . درصورتیکه شیر مادر کافی باشد قطع شیر مادر را می توان بطور تدریجی انجام داد بدین ترتیب که از هر ۱۰ الی ۱۵ روز بجای یک نوبت شیر مادر غذایی با بطری داده شود تا کاملا کودک از شیر گرفته شود . اگر مادری شیر دارد و گاهگاهی هم شیرخوار خود را از شیر خود تغذیه کند مانعی ندارد .

مهارتهای شیر دهی به کودک

اغلب شیرخواران به یک مرتبه شیر مادر نیاز دارند و قبل از اینکه به خواب بروند عادت کرده اند شیر مادر بخورند و مایل نیستند این تغذیه را ترک کنند . مادرانی که از شیرگرفتن کودک را به تعویق می اندازند بیشتر دچار مشکل می شوند . چنین مادرانی کارهایی مانند : پوشاندن سر پستان با مو یا پاشیدن فلفل بر آن را انتخاب می کنند . که روش درستی نیست و باعث آزار کودک می شود و گرفتن کودک از شیر باید با روش های اصولی از شیرگرفتن کودک باشد .

در صورتیکه قطع شیر مادر به خاطر بیماری مادر یا بیماری و یا مرگ شیرخوار لازم باشد بستن محکم پستان ها و گذاشتن کیسه آب یخ و کاهش مصرف مایعات به قطع شیر مادر کمک خواهد کرد .

منبع :