آکاایران: با مصرف ویتامین دی از درد شدید زایمان پیشگیری کنید

آکاایران: درد شدید زایمان به دلیل کمبود ویتامین دی

با مصرف ویتامین دی از درد شدید زایمان پیشگیری کنید 

اختصاصیآکا ایران: 

در دوران بارداری اغلب کمبود ویتامین دی مشاهده می شود و کمبود این ویتامین در بدن زنان باردار می تواند درد زایمان را چند برابر کند. زنانی که از رژیم غذایی گیاهی استفاده می کنند و در معرض نورخورشید نمی باشند بیشتر دچار کمبود ویتامین دی خواهند شد. محققان در یک پزوهش تعداد زن باردار را  مورد بررسی قرار دادند و قبل از زایمان میزان ویتامین دی بدن آنها را کنترل کردند و زنانی که در طی زایمان تزریق نخاعی نیاز داشتنند نیز کنتزل شدند و در نهایت زنانی که در هنگام زایمان به داروی مسکن درد نیاز داشتند شناسایی شدند.

نتیجه پژوهش این چنین بود : زنانی که ویتامین دی کمتری در حین زایمان داشتند به داروی مسکن بیشتری نیاز پیدا کردند . نویسنده ارشد این پژوهش دکتر "آندرو  گلر " بود و می گوید : زنان در طی دوران بارداری دچار کمبود ویتامین دی خواهند شد و به همین دلیل در طی فرآیند زایمان درد بیشتری می کشند و به مسکن بیشتری نیاز پیدا می کنند .

بر طبق این گزارش اگر زنان قبل از بارداری از کمبود ویتامین دی پیش گیری کنند درد زایمان را به طور قابل توجهی کاهش می دهند.

منبع :