آکاایران: باید تاریخ هر قاعدگی را یادداشت کنید

آکاایران: فرمولی برای محاسبه تاریخ دقیق زایمان

باید تاریخ هر قاعدگی را یادداشت کنید

اختصاصیآکا ایران:  

خیلی از خانم های باردار تمایل دارند بدانند در چه تاریخی زایمان می کنند و تاریخ به  دنیا آوردن نوزادشان چگونه محاسبه می شود . دکتر زینب توکلی ، پژوهشگر و کارشناس مامایی و بهداشت باروری توضیحاتی در این باره می دهد .

محاسبه تاریخ زایمان از زبان دکتر زینب توکلی

جهت محاسبه زمان دقیق زایمان باید تاریخ آخرین عادت ماهیانه را داشت . به تمام خانم های در سن ازدواج و بارداری توصیه می کنیم که تاریخ اولین روز قاعدگی شان را یادداشت کنند تا از این طریق از تاریخ آخرین دوره قاعدگی خود مطلع باشند . خیلی از خانم ها تصور می کنند تاریخ آخرین روز قاعدگی اهمیت دارد در حالیکه این تاریخ اهمیتی ندارد زیرا بعضی از خانم ها دوره قاعدگی سه روزه ، برخی 5 روزه و برخی 7- 9 روزه دارند . پس تاکید می کنیم تاریخ اولین روز پریود در هر ماه را بدانید تا ماما بتواند سن تقریبی زایمان را تعیین کند .

البته باز هم تعیین تاریخ زایمان قطعی نیست زیرا ممکن است خانم هایی که پریود منظم دارند هم زایمان زودرس داشته باشند یا کیسه آب شان پاره شود و حتی ممکن است بارداری به صورت غیر نرمال طولانی باشد .

تاریخ زایمان بر طبق قانون نگل محاسبه می شود . برای این منظور اگر تاریخ آخرین قاعدگی در شش ماهه نخست سال باشد ، 9 ماه به ماه قاعدگی اضافه شده و 7 روز از آن روز کم می شود .

برای مثال خانمی که آخرین قاعدگی او در تاریخ 10/2/94 بوده است، تاریخ زایمانش به این شکل به دست می آید :

2+9=11

7-10=3

تاریخ زایمان : 3/11/94

اگر تاریخ آخرین قاعدگی در شش ماهه دوم سال باشد ، 3 ماه از ماه آخرین قاعدگی کم می شود و 7 روز از آن روز کم می شود و یک سال به سال اضافه می گردد .

برای مثال خانمی که آخرین قاعدگی اش در تاریخ 15/11/94 بوده است ، تاریخ زایمان او 8/8/95 خواهد بود .

البته با سونوگرافی هایی که در هفته های ششم تا دوازدهم دوران بارداری انجام می شود ، می توان به راحتی تاریخ زایمان را به دست آورد .

 

منبع :