آکاایران: فشار روانی به خاطر روزهای سخت بارداری دوم

آکاایران: بارداری دوم با تمام مشکلات و شیرینی هایش !

فشار روانی به خاطر روزهای سخت بارداری دوم

 اختصاصیآکا ایران: 

زنان باردار در دومین زایمان با حالات روحی و روانی متفاوتی رو به رو می شوند. این حالات روانی به این دلیل خاص است زیرا بسیاری از آنها در زمان بارداری نخست تجربه نشده بودند. کم خوابی و بی خوابی در زایمان دوم سخت تر از بارداری اول است ، زیرا در شرایط سخت بارداری دوم شاید مجبور باشید با کودک خردسال تان از خانه خارج شوید و او را به مهد یا مدرسه برسانید .

در این وضعیت فکر می کنید زندگی تان دچار نوعی شلوغی و بی نظمی شده است . در بارداری دوم روزها خیلی زودتر از زمان بارداری اول می گذرد و انگار زمان لازم برای انجام کارهای مورد نظرتان ندارید . گاهی به قدری سردرگم می شوید که دوست دارید گوشه ای بنشینید و گریه کنید . در این شرایط حتی دو دست هم برای انجام کارهای روزمره تان کافی نیست .

در بارداری دوم هر ماهی را که پشت سر می گذرانید ، تحت تاثیر فشارهای روانی قرار می گیرید ، انگار آخرین باری است که دوران بارداری را تجربه می کنید . در این شرایط همه چیز برایتان به سختی می گذرد .

در این دوران یاد می گیرید چگونه با مشارکت و هم کاری همسرتان یک تیم تشکیل دهید و می توانید به خوبی از تجربیات بارداری اول استفاده کنید . دیگر ساعت 7 صبح برایتان صبح زود نیست و مجبور هستید زودتر از خواب بلند شوید .

در بارداری دوم تجسم جذابی در ذهن تان دارید و تصور شیطنت های دوست داشتنی دو کودک شادتان می کند . در این شرایط آرامش بیشتری خواهید داشت و می توانید روزهای سخت را راحت تر سپری کنید .

نباید از عشق و محبت به فرزند اول تان کم کنید بلکه باید بر شدت آن بیافزایید و به دو کودک تان به یک میزان عشق بورزید . در این شرایط جسارت بیشتری برای انجام کارهای مختلف دارید و دیگر ترسی از بارداری ندارید و می توانید با اعتماد به نفس بالا از تجربه بارداری اول استفاده کنید .

باید یادتان باشد خواهر یا برادر کوچک نوزاد به اندازه شما برای به دنیا آوردن او لحظه شماری می کند و همراه با شما چشم به نوزاد تازه به دنیا آمده خواهد داشت .

در این روزها کارهایتان به صورت معجزه آسایی انجام می شود و می توانید با کمک همسرتان کارهای عقب افتاده تان را انجام دهید . وقتی نوزاد دوم تان به دنیا آمد تمام ناراحتی ها ، خستگی ها و کم خوابی های بارداری دوم از ذهن تان خارج می شود . هم اکنون خانواده تان را به شکلی جدید می بینید و از خوشحالی به خودتان می بالید . 

منبع :