آکاایران: نکات ایمنی هنگام رانندگی برای خانم های باردار 

آکاایران: خانم های باردار با احتیاط رانندگی کنند

نکات ایمنی هنگام رانندگی برای خانم های باردار 

اختصاصیآکا ایران: 

پزشکان به زنان باردار توصیه می کنند که تا  حد امکان در این دوران رانندگی نکنند. نحوه ی بستن کمربند ایمنی باید به گونه ای باشد که به شکم زنان باردار فشار زیادی وارد نشود. آنها باید در زمان رانندگی به وضعیت قرار گرفتن بدن ، گردن و ستون فقرات شان توجه داشته باشند. اگر در شرایطی هستید که مجبورید رانندگی کنید به وضعیت قرار گرفتن کمرتان توجه ویژه ای داشته باشید و صندلی را متناسب با وضعیت تان تنظیم کنید تا فشاری به شما وارد نشود .

باید کمربند ایمنی به گونه ای بسته شود که فشاری روی شکم وارد نکند و گودی کمر نیز با بالش های کوچک پر شود تا شکم بزرگ زنان فشاری به کمرشان وارد نکند.

اگر می خواهید سوار ماشین شوید تا حد امکان بر صندلی عقب بنشینید و از نزدیک شدن به کیسه ی هوای خودرو جلوگیری کنید و اگر به عنوان راننده پشت فرمان نشسته اید از کفش مناسب استفاده کنید و در فواصل زمانی کوتاه خودرو را متوقف کنید و بعد از کمی استراحت دوباره رانندگی کنید.

در زمان رانندگی تنش و استرس را از خودتان دور کنید و از رانندگی در خیابان های خیلی شلوغ و پرترافیک یا خیابان های بسیار خلوت جلوگیری  کنید. مسیرهای تند و شیب دار نیز برای رانندگی خانم های بارار مناسب نمی باشد.

منبع :