آکاایران: این جملات را به خانم های باردار نگویید

آکاایران: حساسیت های زنانه در دوران بارداری

این جملات را به خانم های باردار نگویید

اختصاصیآکا ایران: 

زنان در دوران بارداری بسیار حساس هستند و باید مراقب حرف زدنمان باشیم زیرا ممکن است ناخواسته باعث رنجش و ناراحتی آنها شویم  . در این مطلب جملات ممنوعی که نباید به خانم های باردار بگوییم را بیان می کنیم ...

به خانم باردار نگوییم " به شکمت دست بزنم ؟"

خانم های باردار نسبت به شکم خود حساسیت دارند و هیچ وقت نباید این سوال را از آنها بپرسیم. نباید وارد حریم شخصی کسی شوید زیرا با این سوال جواب "نه" خواهید شنید.

به خانم باردار نگوییم " برای بارداری خود برنامه ریزی کرده ای؟"

این جمله برای خانم های باردار خوشایند نیست زیرا مانند این است که از او بپرسیم " برای نزدیکی با همسرت برنامه داری ؟" یا " پیش از این برای بارداری پیش گیری داشتی ؟" . این سوالات خصوصی است و باید از پرسیدن آنها خودداری کنید .

به خانم باردار نگوییم "میدانی این برای جنین ضرر دارد ؟"

وقتی چیزهایی که برای جنین ممکن است ضرر داشته باشد  را برای خانم باردار بشمریم او را بی دلیل نگران می کنیم و باعث می شویم تا او با استرس از هر چیزی خودداری کند .

به خانم باردار نگوییم " آیا می توانی در زمان بارداری به خوبی کار کنی ؟ نمی خواهی استراحت کنی ؟"

کار کردن در دوران بارداری سخت است اما زنانی که استطاعت مالی ندارند مجبور هستند در این دوران هم کارشان را رها نکنند و نباید با این سوال خانم باردار را ناراحت کنیم .

به خانم باردار نگوییم " من فکر می کردم بچه نمی خواهی "

شاید واقعا بارداری ناخواسته بوده است و نباید با این جمله خانم باردار را ناراحت کنید.

به خانم باردار نگوییم " چطور می خواهی زایمان کنی ؟"

نباید از خانم باردار بپرسید می خواهی به روش طبیعی یا سزارین زایمان کنی؟ نظرتان را برای خود نگه دارید زیرا خانم باردار مطابق نظر کسی تصمیم نمی گیرد.

به خانم باردار نگوییم " تو تا زایمان راه زیادی داری "

نباید به او بگویید تا زایمان چند هفته دیگر را باید تحمل کنی. خود او به خوبی می داند چند هفته تا زایمان باقی دارد و نباید با این یاداوری او را ناراحت و مضطرب کنید.

به خانم باردار نگوییم " فقط یک بچه در شکم تو هست؟ "

شاید زن باردار شکم بزرگی داشته باشد اما به این معنی نیست که چند بچه در شکم او باشد. با گفتن این جمله باعث رنجش و استرس او می شوید. 

منبع :