آکاایران: طب ایرانی روش شیر گرفتن شیرخوار

بارداری و نوزاد

یک کارشناس طب سنتی گفت: از شیر گرفتن طفل باید به تدریج انجام شود و مادر باید توجه داشته باشد که هرگز نباید ناگهانی شیرخوار را از شیر منع کند, توصیه می شود به تدریج مقدار خوراندن غذاهای مناسب به شیرخوار افزایش یافته و میزان شیردهی کاهش پیدا کند.
درباره روش از شیر گرفتن شیرخوار در طب ایرانی اظهار کرد: از شیر گرفتن طفل باید به تدریج انجام شود و مادر باید توجه داشته باشد که هرگز نباید ناگهانی شیرخوار را از شیر منع کند, توصیه می شود به تدریج مقدار خوراندن غذاهای مناسب به شیرخوار افزایش یافته و میزان شیردهی کاهش پیدا کند.

وی افزود: در خصوص کودکانی که وابستگی زیادی به شیر مادر دارند، توصیه می شود کودک را شب ها از خواب بیدار کنند و شیر بدهند, این امر به تدریج موجب تنفر و کاهش تمایل شیرخوار به تغذیه از شیر مادر می شود و از سوی دیگر در طی روز و بیداری شیرخوار میزان غذا را افزایش داده تا نیاز وی به شیر کمتر شود.

این کارشناس طب سنتی تصریح کرد: از جمله سایر تدابیر توصیه شده در این خصوص این است که انواع مواد خوراکی که مضر شیرخوار نبوده و دارای طعم نامناسبی هستند یا مزه تلخ دارند بر نوک پستان مالیده شود تا کودک از آن بدش بیاید و تمایل خود را به شیر مادر از دست بدهد.

علوی عنوان کرد: بعد از بازگیری از شیر اگر گاهگاهی شیرخوار تمایل به شیر مادر داشته باشد که با هیچ چیز تسکین نیابد، باید اندکی شیر به او داده شود.

وی خاطرنشان کرد: بهترین روش از شیرگیری نوزاد، تدریجی است, بهتر است اولین بار وعده شیردهی که حذف می شود، وعده شبانه (آخرین وعده) باشد, برخی از مادران به صورت عمدی و قبل از اینکه مدت شیردهی توصیه شده به اتمام رسیده باشد، به دلیل کار در خارج از منزل یا بارداری، شیردهی را قطع می کنند.

این کارشناس طب سنتی افزود: در برخی موارد از شیر گرفتن به طور ناگهانی اتفاق می افتد, مثلاً در مواقعی که حادثه ای برای مادر اتّفاق می افتد و به هر دلیل دیگر مادر به بیمارستان منتقل می شود, در این مواقع پیشنهاد می شود که بسته های یخ روی سینه گذاشته شده و تحریک سینه کاهش یابد.

.

منبع : pezeshk.us