آکاایران: زنی که در حین بارداری رابطه جنسی داشت و دوباره حامله شد

وجود یک جنین در داخل شکم مادر دلیلی اســت برای توقف کلیه مکانیزم بارداری مجدد،چراکه رحم و اندام های تولید مثلی زن،در حال پرورش جنین هستند.اما جالب است بدانید که در اتفاقی نادر،بارداری مضاعف برای یک زن رخ داده است و با رابطه جنسی در دوران بارداری صاحب یک جنین دیگر شده است!

در یک اتفاق نادر ، یک زن باردار که دوقلوها را در رحم خود داشـت ، بار دیگر و در حین حاملگی ،جنین سومش را حامله شد ! یک زن بریتانیایی که دو قلو حامله بود در حین حاملگی دوباره باردار شــد و در نهایت سه قلو زایید.این اتفاق بندرت می افتد و معمولا جنین سوم بخاطر رشد کم فوت می کند .

از لحاظ پزشکی این مسئله اما چطور امکان پذیر است؟چنین اتفاقی ممکن اسـت و به آن حاملگی مضاعف می گویند هر چند در انسان بسـیار نادر است. در طول صد سال تنها شش بار چنین اتفاقی افتاده است.

زنی که در حین بارداری رابطه جنسی داشت و دوباره حامله شدزنی که در حین بارداری رابطه جنسی داشت و دوباره حامله شد

به گزارش نیک شو تغییرات هورمــونی و فیزیولـوژیک پس از لقاح، حاملگی دوباره را غیرممکـن می کند اما در موارد استثنایی، بارداری مضاعف،دو تا چهار هفته بعد از لقاح اول، ممکن است.پروفسور فیشل که اولین کودک با لقاح مصنوعی (IVF) را در ۱۹۷۸ به دنیا آورد می گوید: اولین مورد در ۱۸۶۵ گزارش شد. وقتی زنی باردار می شود دیگر نباید بـاردار شود.

تکامل طوری طراحی شده – به خصوص برای زنان- که دیگر نباید تخمک آزاد کنند. حتی اگر هم آزاد کند، تخمک نباید بارور شود چون اسپرم نباید قادر باشد که به آن برسد. حتی اگر هم اسپرم به تخمک برسد پوشش داخلی رحم نباید بتواند جنین دیگری را بپذیرد چون در لقاح قبلی تغییراتی در آن رخ داده است.

بارداری مضاعف اتفاقی بسیار نادر است و همیشه پایان خوشی ندارد. مواردی بوده که جنین حاصل از بارداری دوم در رحم مرده چرا که رشدش بالاجبار متوقف شده و باید زودتر به دنیا می آمده است.

.

منبع : niksho.com