bxs1

بارداری و نوزاد

دارو هم به شکل سینگل دوز 1.5 میلی گرم و هم 0.75میلی گرم با فاصله 12 ساعت قابل استفاده است.
نکاتی در رابطه با پیشگیری اورژانسی، morning after contraception، لوونورژسترول

مصرف لوونورژسترول یا همان لونژیل نسبت به داروهای ترکیبی استروژن-پروژسترون با اثربخشی بیشتر و عوارض کمتر همراه بوده است.
*به صورت قرص های 1.5 و 0.75 میلی گرم موجود می باشد.

دوز مصرفی :
دارو هم به شکل سینگل دوز 1.5 میلی گرم و هم 0.75میلی گرم با فاصله 12 ساعت قابل استفاده است. روش سینگل دوز نسبت به منقسم راحت تر بوده و در کارآزمایی های بالینی مشخص شده اثربخشی بیشتری دارد.بعضی از مطالعات عدم استفاده از روش سینگل دوز و استفاده از روش منقسم را در خانم هایی که احتمال دارد به غلظت مناسب از دارو نرسند ، مانند مصرف کننده های داروهای القا کننده آنزیم های کبدی ، پیشنهاد می دهد . فاصله مصرف میتواند تا 24 ساعت نیز فاقد تغییر چشمگیر در میزان اثربخشی متغیر باشد.

عوامل تاثیر گذار در اثر بخشی دارو :
– زمان مصرف قرص :
اگر در زمان هایی که احتمال باردار شدن بعد از اینترکورس محافظت نشده بیشتراست (مانند 1 روز قبل از تخمک گذاری) استفاده شوند،احتمال شکست و باردار شدن 4 برابر زمان هاییست که احتمال باردار شدن کمتر است (مانند 1 الی دو روز بعد یا 5 روز قبل از تخمک گذاری) از طرف دیگر هر چه زمان مصرف به اینترکورس نزدیک تر باشد احتمال شکست کمتر است. ارتباط خطی بین اثربخشی و زمان مصرف دارو وجود دارد. تا 120 ساعت اثر دارند که البته توصیه سازنده مصرف در 72 ساعت اول است و با گذشت زمان اثر کاهش پیدا میکند به ویژه از 97 تا 120 ساعت.

– وزن :
در خانم های باBMI>30 احتمال بارداری بعد از مصرف اورژانسی4 برابر و در خانم هایی با اضافه وزن 2 برابر خانم هایی با وزن طبیعیست.

تداخلات دارویی و مصرف داروهای القا کننده آنزیمی :
در صورت نزدیکی محافظت نشده استفاده از IUD توصیه میشود و برای خانم هایی که به هر دلیلی تمایلی به استفاده از IUD ندارند مصرف 3 میلی گرم لوونورژسترول پیشنهاد می شود که البته چندان اویدنس بیس نیست.

* برای پیشگیری از تهوع و استفراغ یک ساعت قبل از مصرف می توان از یک ضد تهوع مثل متوکلوپرامید استفاده کرد. در صورت استفراغ تا 2 ساعت بعد از لوونورژسترول و 1 ساعت بعد از coc دوز دارو مجددا باید به همراه یک ضد تهوع تکرار شود.

* خونریزی بعد از مصرف کنتراستیوهای اورژانسی به طور معمول با تفاوت یک هفته نسبت به زمان قابل انتظار برای سیکل بعد اتفاق می افتد. مصرف یه تک دوز از لوونورژسترول در 3 هفته اول سیکل با لکه بینی و زودتر اتفاق افتادن منس بعد همراه است که هر چه قرص در روزهای اولیه خورده شود این اتفاق محتمل تر خواهد بود.در صورت مصرف در اواخر سیکل، منس بعد به تاخیر می افتد. احتمال افزایش میزان خونریزی وجود دارد.

* منع مصرفی برای استفاده مجدد در هر زمانی و با هر فاصله ای نسبت به مصرف قبلی موجود نیست. اما با توجه به نامنظم شدن سیکل هورمونی و کاهش اثر بخشی در مصرف مداوم، به عنوان روش روتین پیشگیری توصیه نمیشوند.

* با توجه به مشخص نیودن میزان زمان ماندگاری و اثربخشی دارو و کافی نبون مطالعات در این زمینه، در صورت اینترکورس محافظت نشده با هر فاصله زمانی بعد از مصرف لونژیل، مجددا دارو با دوز مشخص شده مصرف شود یا از روش اورژانسی دیگر استفاده شود.

* دارو به میزان کم در شیر ترشح میشود و غلظت ناچیز در خون نوزاد ایجاد میکند اما با عوارض در نوزاد همراه نبوده است. لذا مصرف با شیردهی سازگار بوده و به عنوان روش پیشگیری اورژانسی در شیردهی قابل استقاده است.

پزشک آنلاین

دکتر ندا مقتدری اصفهانی [ متخصص زنان و زایمان ]

.

منبع : pezeshk.us