آکاایران: زایمان و انواع آن

زایمان چیست؟

میهن تاز: زایمان اوج دوران بارداری یک زن است که شامل خارج شدن یک یا چند نوزاد از رحم مادر است. زایمان طبیعی روشی از زایمان با «تکنولوژی پایین» است.

در این روش شخص اجازه می دهد که طبیعت انسان کار خود را در زایمان انجام دهد. برخی از خانمها تصمیم می گیرند

که هنگام زایمان از هیچ دارویی استفاده نکرده و به جای آن برای کاهش دردشان از روش هایی مانند تمدد اعصاب یا کنترل تنفس استفاده کنند.

در زایمان طبیعی مادر کنترل بدن خود را در دست می دهد؛ البته به هنگام زایمان یک فرد همیار نیز او را به آرامی برای پشت سر گذاشتن مراحل زایمان راهنمایی و حمایت می کند.

زایمان سخت

گاهی به علت تنگی فضای لگن، اختلالات عملکردی رحمی و یا شرایط جنین مانند بزرگی بیش از حد یا نمایش بریچ رخ می دهد. این مدل از زایمان است که جراح را ملزم به استفاده از زایمان غیر طبیعی یا سزارین می نماید.

سزارین

سزارین، رُستَم زایی یا رُستَمینه یک نوع زایمان غیرطبیعی است که در آن نوزاد با ایجاد برشی در دیواره شکم و رحم مادر خارج می گردد.

در شرایط ویژه ای که زن باردار به دلایل پزشکی توانایی یک زایمان طبیعی را نداشته باشد از روش سزارین که نوعی عمل جراحی است استفاده می شود تا زایمان میسر گردد.

زایمان در آب

این روش در واقع به دنیا آوردن نوزاد در وان یا یک استخر آب گرم است.

زایمان طبیعی

زایمان طبیعی درطی چند مرحله صورت میپذیرد وبهتراست;که،زنان باردارو همسران آنها پیش از زایمان ازروند آن آگاهی یافته تابتوانند درطول زایمان واکنش درستی ازخود نشان دهند .

مراحل فرایند زایمان :

مرحلهٔ اول : اززمان شروع دردهای زایمانی تابازشدن کامل دهانهٔ رحم،میباشد.

مرحلهٔ دوم : ازبازشدن کامل دهانهٔ رحم،تاخروج نوزادمیباشد.

مرحلهٔ سوم : ازخروج نوزادتاخروج جفت میباشد.

علایم شروع زایمان طبیعی عبارتست از :

-درد های پریودی ناحیه زیر شکم و کمرکه،بتدریج طول مدت درد بیشتر و فاصله بین آن کوتاه تر میشودو درابتدا معمولاً شبیه دردهای عادت ماهیانه میباشد.

-ایجاد ترشح آب یاترشحات خونی ازواژن.

-بروز حالتهای اضطرابی که،منجر بحالت تهوع گردد.

.

منبع : mihantaz.com