آکاایران: تصمیم راجع به قطع یا ادامه مصرف قرص های ضد افسردگی برای خانم های باردار، دشوار است.

داروی ضد افسردگی در بارداری

داروی ضد افسردگی در بارداری , این خبر مایه اطمینان خاطر آنها است: مطالعه جدیدی نشان داد که خطر ایجاد
ناتوانی ذهنی در کودکانی که مادران شان این قرص ها را در بارداری مصرف می کردند، بسیار کم است.ایبرهم رایشنبرگ، یکی
از مؤلفان این مطالعه و استاد روان پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه مونت سینای، گفت: «این داده ها اطلاعات بیشتری برای پزشکان فراهم
می آورند تا به واسطه آن بتوانند میزان ریسک را در زنان بارداری که

داروی ضد افسردگی

می خورند، ارزیابی کنند.» وی گفت: «یافته های
نوین باید در کنار دیگر موارد مثل خطر عدم مصرف دارو، اثرات جانبی و دیگر بیماری ها در نظر گرفته شوند.»

آیا می توان در بارداری داروی ضد افسردگی خورد؟آیا می توان در بارداری داروی ضد افسردگی خورد؟

یکی از متخصصین تکامل مغز تأکید کرد که عدم مصرف داروهای ضد افسردگی در حاملگی نیز خطرات خودش را دارد.دکتر
روث میلانایک که به بازبینی یافته ها پرداخت، گفت: «زنانی که افسرده هستند باید به طور متناسب و اثربخش
در طول حاملگی مورد درمان قرار گیرند.» میلانیک مطالعه حاضر را «سالم از لحاظ روش اجرا» خواند و گفت
که «با افزایش آگاهی و قبول بیماری های ذهنی مثل افسردگی از سمت جامعه، چنین مطالعاتی نشان می دهد که چه داروها
و درمان هایی برای مادر و فرزند بی خطر است.» سلامانه

.

منبع : persianv.com