آکاایران: دیدن خواب های واضح تر از همیشه در بارداری

آکاایران: رویاها معمولا حالت عاطفی انسان را منعکس می کنند بنابراین طبیعی است که در دوران بارداری – زمانی با احساسات مختلف - رویاهای شما شدید تر و عجیب تر از حد معمول باشد. رویاهای پدرها نیز در این دوره تحت تاثیر قرار می گیرد.

خواب دیدن در دوران بارداری

خواب دیدن در دوران بارداری , تغییرات هورمونی (به خصوص افزایش پروژسترون ) نیز باعث می شود بیشتر خواب
ببینید و خواب ها واضح تر باشد.اگر در طول شب چندین بار از خواب بیدار شوید خواب ها
را به یاد می آورید.همانطور که در خصوص بارداری و کودک اطلاعات بیشتری کسب می کنید، رویاهای شما
کامل تر می شود و در سه ماهه اول بارداری، دوم و سوم بارداری رویاهای متفاوتی می بینید.هنگامی که فهمیدم
بارداری من در معرض خطر است و ممکن است در هنگام زایمان خونریزی داشته باشم رویاهای مضطرب و
خونین می دیدم.مراقب باشید رویاها شما را آشفته نکنند- رویاها نشان دهنده دلهره و هیجان در مورد تغییرات
بزرگ در حال وقوع در زندگی شما هستند.در انتها امیدوارم از این مقاله استفاده کرده باشید.

دیدن خواب های واضح تر از همیشه در بارداریدیدن خواب های واضح تر از همیشه در بارداری

اوما

.

منبع : persianv.com