آکاایران: ریسک سزارین را چگونه میتوانیم کاهش دهیم؟

آکاایران: سبک زندگی سالم موجب کاهش احتمال ابتلا زنان به دیابت بارداری تا ۲۴ درصد می شود. فاقد شک تغذیه سالم و ورزش احتمال اضافه وزن در طول بارداری را کاهش می دهد.
bxs1

کاهش ریسک سزارین , محققان دریافتند تغذیه سالم و ورزش در طول دوره بارداری تنها برای رشد نوزاد خوب
نیست.بررسی ۳۶ مطالعه که در مجموع شامل بیش از ۱۲۵۰۰ زن بود نشان می دهد این رفتارها می تواند احتمال
زایمان سزارین یا ابتلا مادر به دیابت بارداری را کاهش دهد.شکیلا تانگاراتینام، سرپرست تیم تحقیق در دانشگاه کوئین مری لندن،
در این باره می گوید: «در مجموع عادات سالم زندگی موجب کاهش نیاز به زایمان سزارین تا حدود ۱۰
درصد می شود.»

ریسک سزارین را چگونه میتوانیم کاهش دهیم؟ریسک سزارین را چگونه میتوانیم کاهش دهیم؟

همچنین یافته ها نشان می دهد سبک زندگی سالم موجب کاهش احتمال ابتلا زنان به دیابت
بارداری
تا ۲۴ درصد می شود.فاقد شک تغذیه سالم و ورزش احتمال اضافه وزن در طول بارداری را
کاهش می دهد.در کل در مطالعات مورد بررسی، رژیم های غذایی شامل ترغیب به مصرف فیبر بیشتر، ماهی بیشتر و
روغن زیتون بیشتر و عدم مصرف نوشیدنی های قندی بود.در این مطالعات زنان بارداری بررسی شده بودند که
دوچرخه ثابت، شنا، و ورزش های تنفسی انجام داده بودند.مهر

.

منبع : persianv.com