آکاایران: از تاثیرات استعمال سیگار بر کبد جنین باخبرید؟

آکاایران: پزشکان هشدار داده اند که استعمال سیگار در دوران بارداری بر کبد جنین تاثیر سوء دارد.

تاثیر استعمال سیگار بر کبد جنین

تاثیر استعمال سیگار بر کبد جنین , متخصصان علوم پزشکی دانشگاه ادینبورگ در این مطالعه که روی سلول های بنیادی انجام
شد به تاثیر آسیب های ناشی از مصرف سیگار روی جنین پی بردند.به گفته آنها مجموعه مواد شیمیایی موجود
در سیگار برای سلول های کبد در حال رشد خطرناک است.متخصصان دانشگاه ادینبورگ روشی را ارائه کردند تا تاثیر استعمال سیگار
توسط مادر را روی بافت کبد مورد مطالعه قرار دهند.این متخصصان در عین حال دریافتند مواد شیمیایی سیگار بر جنین
پسر
و دختر تاثیر متفاوتی دارد.در این مطالعه آنها از سلول های بنیادی پر توان که توانایی تبدیل شدن به دیگر
انواع سلول ها را دارند استفاده کردند تا بافت کبد جنینی را تولید کنند.در این بررسی آشکار شد که
یک مجموعه از مواد شیمیایی مانند آنچه در سیگار وجود دارد بیش از یک ماده خطرزای منفرد به کبد جنین
آسیب وارد می کند.عملکرد کبد برای پاکسازی بدن از مواد سمی، ضروری است و نقش مهمی در تنظیم متابولیسم بازی می کند.استعمال
سیگار که حاوی حدود ۷۰۰۰ ماده شیمیایی است می تواند بر اندام های جنین تاثیر بگذارد و آسیب دیدگی ناشی از آن ادامه
پیدا کند.

از تاثیرات استعمال سیگار بر کبد جنین باخبرید؟از تاثیرات استعمال سیگار بر کبد جنین باخبرید؟

ایسنا

.

منبع : persianv.com