آکاایران: مصرف برخی آنتی بیوتیک ها باعث سقط جنین می شود؟

آکاایران: نتایج یک مطالعه نوین نشان می دهد که مصرف برخی آنتی بیوتیک های رایج در اوایل دوره بارداری خطر سقط جنین را تا دو برابر افزایش می دهد.

خطر سقط جنین با مصرف آنتی بیوتیک ها

خطر سقط جنین با مصرف آنتی بیوتیک ها , نتایج این مطالعه نوین بر لزوم بازنگری راهنمایی های مصرف آنتی
بیوتیک در دوران بارداری تاکید می کند.سقط جنین به از دست دادن خود به خودی جنین قبل از هفته
بیستم بارداری
گفته می شود.محققان دانشگاه مونترال در کانادا در این بررسی، داده های مطالعه کوهورت بارداری کِبِک را که
در فاصله زمانی سال های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۹ انجام شده بود و هشت هزار و ۷۰۲ زن ۱۵ تا ۴۵
ساله را در بر می گرفت، بررسی کردند.تمامی این زنان به طور میانگین در هفته چهاردهم بارداری یک
سقط جنین را تجربه کرده بودند.این زنان با ۸۷ هزار و ۲۰ زنی که در گروه کنترل قرار داشتند، مقایسه
شدند و بررسی نشان داد هزار و ۴۲۸ (۱۶٫۴ درصد زنان مورد مطالعه) زن که تجربه سقط جنین داشتند،
در اوایل دوره بارداری آنتی بیوتیک مصرف کرده بودند.

مصرف برخی آنتی بیوتیک ها باعث سقط جنین می شود؟مصرف برخی آنتی بیوتیک ها باعث سقط جنین می شود؟

محققان متوجه شدند که مصرف برخی آنتی بیوتیک ها در اوایل دوره بارداری خطر سقط جنین را به میزان دو
برابر افزایش می دهد.بر اساس نتایج این مطالعه، مصرف آنتی بیوتیک های ماکرولید – به استثنای اریترومایسین در اوایل
بارداری
و نیز مصرف آنتی بیوتیک های کینولون، تتراسایکلین سولفونامید، و مترونیدازول با افزایش خطر سقط جنین همراه بود.اما نیتروفورانتوئین،
آنتی بیوتیکی که به طور رایج برای پیشگیری و درمان عفونت های مجاری
ادراری مصرف می شود، با افزایش
خطر سقط جنین ارتباط نداشت.یافته های این مطالعه به تازگی در مجله Canadian Medical Association منتشر شده است.ایرنا

.

منبع : persianv.com