آکاایران: کاهش اسپرم با تماشای تلویزیون صحت دارد؟

آکاایران: کاهش اسپرم دانشمندان در دانشگاه کپنهاگن ۱۲۰۰ مرد جوان را زیر نظر گرفتند تا بفهمند، یله شدن زیاد روی مبل، روی قدرت بچه دار شدن آن ها اثر می گذارد یا نه. نتیجه نشان داد آن هایی که مدت زیادی […]

کاهش اسپرم

دانشمندان در دانشگاه کپنهاگن ۱۲۰۰ مرد جوان را زیر نظر گرفتند تا بفهمند، یله شدن زیاد روی مبل، روی قدرت
بچه دار شدن آن ها اثر می گذارد یا نه.

کاهش اسپرم با تماشای تلویزیون صحت دارد؟کاهش اسپرم با تماشای تلویزیون صحت دارد؟

نتیجه نشان داد آن هایی که مدت زیادی از روز پای تلویزیون می نشینند، به طور متوسط در هر میلی لیتر از
مایع منی، ۳۷ میلیون اسپرم داشتند.این عدد در بین مردانی که به ندرت تلویزیون می دیدند، ۵۲ میلیون در هر میلی
لیتر بود.

گروه اول هم چنین هورمون مردانه تستسترون کمتری در خونشان داشتند، که برای تولید اسپرم نیاز است.

ظاهراً نشستن پای رایانه چنین اثر مخربی ندارد.دلیلش احتمالاً این است که آنهایی که پای تلویزیون می نشینند، احتمالاً کمتر ورزش
می کنند یا غذای سالم می خورند که برای افزایش باروری بسیار مهم است.

سلامانه

.

منبع : persianv.com