آکاایران: توصیه های برای کمک به ایمن نگهداشتن کودکان در برابر خطر خفگی

بارداری و نوزاد

نخ کرکره پنجره بالقوه می توانند برای کودکان نوپا خطرناک باشند و آنان را در معرض خفگی قرار دهند

نخ کرکره پنجره بالقوه می توانند برای کودکان نوپا خطرناک باشند و آنان را در معرض خفگی قرار دهند.

انجمن متخصصان(experts) کودکان آمریکا این توصیه ها را برای کمک به ایمن نگهداشتن کودکان در برابر خطر خفگی ارائه می دهد:

– کرکره های نخ دار را با کرکره های فاقد نخ، کرکره های فاقد نخ در دسترس یا سایر انواع پوشش فاقد نخ پنجره مانند کرکره داخلی خودکار یا پرده ضخیم جایگزین کنید.

– کیت های بازجور کردن در بازار وجود دارد که با نصب کردن آنها می توانید خطرات نخ های کرکره را برطرف کنید.

– گهواره، تخت، کاناپه و سایر اسباب و اثاثیه باید دور از کرکره ها قرار داده شوند تا کودکان(children) از کرکره دور نگهداشته شوند.

.

منبع : pezeshk.us