آکاایران: در حاملگی هایی که وضعیت جنین به صورت بریچ است زایمان به چه صورت انجام می پذیرد و جنین چگونه به دنیا میآید همانگونه که در عکس می بینید جنین از قسمت پا بیرون کشیده می شود.

به طور معمول هنگام تولد ابتدا سر جنین از کانال زایمانی خارج شود. اما در زایمان بریچ، ابتدا پاها یا باسن‌های نوزاد خارج می‌شود و سپس سایر قسمت های بدن آن خارج می شود.

مادری که بارداری قبلی داشته است، مادری که حاملگی چندقلو دارد، مادری که مایع آمنیونی داخل رحم او خیلی کم یا خیلی زیاد می باشد، مادری که رحمش شکلی نابهنجار دارد، یا توده‌های غیرمعمولی مانند فیبروئیدها در آن رشد کرده است و مادری که جفت او به طور کامل یا نسبی دهانه رحم را مسدود کرده است، بیشتر تحت زایمان بریچ قرار می‌گیرد.

پیش‌رس بودن نوزاد نیز در این زایمان مؤثر است.

تهیه و گردآوری: گروه دوران بارداری پرداد /

.

منبع :