آکاایران:  

متخصصان معتقدند بسیاری از زنان از بی خوابی دوران یائسگی رنج می برند و یوگا می تواند به این افراد کمک کند

تحقیقات اخیر در آمریکا نشان داد انجام تمرینات یوگا به مدت 12 هفته موجب بهبود بی خوابی زنان یائسه می شود.

عوامل مختلفی از جمله تغییرات هورمونی، گر گرفتگی شدید، افسردگی، اندوه و حتی عوامل اجتماعی بر خواب زنان در دوران یائسگی موثر است. گر گرفتگی به دلیل تغییرات هورمونی بروز می کند و با تعریق شدید همراه است. متخصصان معتقدند بسیاری از زنان از بی خوابی دوران یائسگی رنج می برند و یوگا می تواند به این افراد کمک کند.

برای انجام این تحقیق از اطلاعات 249 زن سالم یائسه که در جلسات یوگا و برنامه های ورزشی دیگر شرکت می کردند، استفاده شد. نتایج این تحقیق در نشریه یائسگی منتشر شده است


.

منبع :