آکاایران: تعداد ضربان قلب جنین پسر چند است؟

آکاایران: افسانه های زیادی وجود دارد که از روی ضربان قلب جنین می توان جنسیت او را مشخص کرد. براساس این تئوری اگر ضربان قلب جنین بیشتر از 140 ضربه در دقیقه باشد، احتمال دختر بودن جنین بیشتر است. اگر ضربان قلب زیر 140 ضربه در دقیقه باشد احتمال پسر بودن جنین بیشتر است. 

این روش برای تعیین جنسیت فرزند روشی بی ضرر است. پیش از تولد فرزند، هر زمانی که برای بررسی روند رشد جنین به پزشک مراجعه می کنید، به ضربان قلب جنین گوش می دهد. ضربان قلب از هفته هشتم بارداری قابل تشخیص است. در این زمان می توانید تعداد ضربان قلب را بشمارید یا از پزشک بخواهید این کار را انجام دهد.

فرزند من دختر است یا پسر؟ 

وزن شما، سایز، رشد رحم و آزمایش ادرار روند بارداری را نشان می دهد. تعیین جنسیت جنین با این روش، عملی بی ضرر است که جنبه سرگرمی نیز دارد.

آزمایش ضربان قلب چگونه عمل می کند؟

هیچ مدرکی مبنی بر وجود ارتباط بین ضربان قلب جنین و جنسیت آن موجود نیست. اگرچه این روش ایده ای جذاب و جالب است اما هیچ دید علمی پشت آن نیست. مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده است و نتیجه نشان می دهد ارتباطی  بین تعداد ضربان قلب و جنسیت فرزند وجود ندارد. 

احتمال درست بودن این روش برای تعیین جنسیت فرزند 50% است.

ضربان قلب چه چیزی را اندازه گیری می کند؟

در هنگام مطالعه ارتباط بین ضربان قلب جنین و جنسیت آن، پزشک ها به نکات علمی جدید دست یافتند. به عنوان مثال آن ها متوجه شدند تعداد ضربان قلب جنین مطابق با سن او تغییر می کند؛ هر چقدر جنین بزرگ تر می شود، تعداد ضربان قلب او نیز متناسب با سایز او افزایش می یابد.

همچنین هرچقدر جنین فعال تر باشد، تعداد ضربان قلبش نیز بیشتر است. جنین نیز مانند ما هنگامی که خواب است یا فعالیتی ندارد تعداد ضربان قلبش کمتر است. زیرا در هر فعالیت و تحرکی، ماهیچه ها نیاز به اکسیژن دارند.

احساس و خواب

به نظر می رسد خانم هایی که تحصیلات بالاتری دارند، جنسیت فرزند را دقیق تر حدس می زنند. مطالعه ای در امریکا نشان می دهد خانم هایی که سطح تحصیلات بالاتری دارند، و آن هایی که جنسیت فرزند خود را حس می کنند یا خواب می بینند، در یک سوم موارد درست حدس می زنند. اگرچه این مسئله به تعداد ضربان قلب جنین مربوط نمی باشد.

مطمئن شوید ضربان قلب جنین را می شمارید

در طول بررسی های پیش از زایمان، پزشک به ضربان قلب جنین گوش می دهد. اما گاهی نبض بند ناف به جای ضربان قلب جنین شنیده می شود. صدای نبض صدایی نامفهوم است اما صدای ضربان قلب واضح تر است و مشابه تلپ تلپ منظم است. 

اما اگر همزمان صدای نبض و صدای قلب شنیده شود گیج می شوید. این مسئله باعث می شود تعداد بیشتری ضربان قلب بشمارید بنابراین تصور می کنید فرزند شما دختر است.

اگر درست به نظر می رسد، درست است

تعداد ضربان قلب متناسب با جنین و شرایط بارداری مادر متفاوت است. بنابراین ضربان قلب جنین متناسب با اتفاقات روز تغییر می کند. تعداد ضربان قلب به فعالیت مادر و میزان تند یا کند زدن قلب او بستگی دارد. بنابراین نسبت به ضربان قلب و تعیین جنسیت براساس آن واقع بین باشید.  

تنها راهی که صد در صد جنسیت فرزند را نشان می دهد این است که منتظر بمانید تا زمانی که فرزندتان متولد شود. حتی سونوگرافی هم صد در صد جنسیت جنین را مشخص نمی کند. ممکن است جنین پاهایش را جمع کرده باشد، به پهلو خوابیده باشد یا حتی بند ناف مانع از مشاهده کامل بدن جنین شود.

مطالعات کروموزومی و آمنیوسنتز به طور دقیق تر جنسیت فرزند را مشخص می کنند. اما این مطالعات فقط در حالتی توصیه می شود که بررسی شرایط کروموزومی جنین در جهت به ارث بردن شرایطی خاص موضوع مورد بحث و مهم باشد. 

.

منبع :