آکاایران: پریودی شما ممکن است به دلایل مختلف نامنظم شده باشد. این مسئله باعث می شود نتوانید زمان پریودی و زمان تخمک گذاری را پیش بینی کنید. این اطلاعات هنگامی که می خواهید باردار شوید لازم است. زمان تخمک گذاری کوتاه است بنابراین دانستن زمان آن برای برنامه ریزی ضروری است. به یاد داشته باشید پریود نامنظم به معنی مشکلات پزشکی است که می تواند بر بارداری تاثیر بگذارد بنابراین پیش از هرگونه اقدامی برای بارداری به پزشک مراجعه کنید.

راه اول تعیین زمان تخمک گذاری در پریود نامنظم

1.سیگنال های بدن خود را دنبال کنید

سیکل تخمک گذاری

    دمای بدن خود را اندازه گیری کنید. دمای بدن زمان تخمک گذاری را مشخص می کند. باید به مدت چند ماه هر روز صبح دمای بدن خود را اندازه گیری کنید و نظمی برای پریودی خود پیدا کنید.

-    دمای بدن خود را اندازه گیری کنید و در تقویم بنویسید. 
-    دمای بدن در نیمه اول دوره پریودی پایدار است سپس هنگامی که نوسانات پروژسترون وجود داشته باشد دما کاهش می یابد که نشانه شروع تخمک گذاری است. سپس دمای بدن به میزان نیم درجه افزایش می یابد در این زمان تخمک گذاری در حال انجام است. بهترین زمان نزدیکی دو روز پیش از تخمک گذاری است دقیقا پیش از افزایش دما. زمان می برد که اسپرم خود را به تخمک برساند. اگر در روز تخمک گذاری نزدیکی داشته باشید، شانس باردار شدن شما 5% است.

2.   ترشحات واژن را بررسی کنید.

زمان تخمک گذاری

ترشحات واژن کمک خوبی به شما می کند که دوره پریودی را تعیین کنید. نوسانات هورمونی باعث می شود رنگ ترشحات تغییر کند.

-    ترشحات بارور شفاف و کم هستند که نشانه تخمک های سفید است. این ترشحات در هنگام تخمک گذاری دیده می شود.
-    ترشحات در زمان های دیگر پریودی سفید و حجیم هستند.
-    چند روز بعد از پریودی، ترشحات قهوه ای طبیعی هستند. این ترشحات نتیجه پاک سازی واژن از خون قدیمی است. همچنین بعد از پریودی ترشح کمتری دیده می شود.

3-    گردنه رحم را بررسی کنید.

تخمک گذاری

-    محل گردنه را به صورت روزانه با یک یا دو انگشت بررسی کنید و موقعیت و بافت آن را توصیف کنید.
-    در قسمت اول دوره پریودی، گردنه پایین است و سخت است. هنگامی که بدن برای تخمک گذاری آماده میشود، گردنه نرم شده و باز می شود و به اسپرم اجازه می دهد راحت تر به تخمک ها دسترسی داشته باشد.
-    ممکن است نیاز باشد انگشت خود را چند اینچ وارد واژن کنید. هنگامی که انگشت یک دریچه دونات شکل را لمس کرد به گردنه رسیده اید.

4-    کیت آزمایش تخمک گذاری

زمان تخمک گذاری در پریود نامنظم  -آکازمان تخمک گذاری در پریود نامنظم

 با استفاده از یک کیت آزمایش تخمک گذاری سطح هورمون ها را تعیین کنید. کیت آزمایش تخمک گذاری سطح هورمون لوتنزینگ را مشخص می کند. این هورمون پیش از آزادسازی تخمک ها ترشح می شود و زمان باروری را تعیین می کند.درباره علامت کیت تخمک گذاری و پسردار شدن بخوانید.

-    کیت آزمایش تخمک گذاری مانند بی بی چک  به نمونه ادرار نیاز دارد و به وسیله آن سطح هورمون لوتنزینگ را تعیین می کند. در صورتی که نتیجه تست مثبت باشد تخمک گذاری روز قبل اتفاق افتاده است بنابراین باید روزانه چند تست انجام دهید تا زمان دقیق تخمک گذاری تعیین شود.
-    بررسی ترشحات واژن و گردنه به تعیین زمان تست تخمک گذاری کمک می کند. 

راه دوم در تعیین زمان تخمک گذاری در پریود نامنظم

1. استفاده از جدول تخمک گذاری

-    یک جدول در روز اول پریودی تهیه کنید. جدول تخمک گذاری برای تعیین نتایج با استفاده از ترشحات واژن و دمای بدن کاربرد دارد. هرچند پریودی شما نامنظم است اما روز اول پریودی را در نظر بگیرید.
-    روز اول پریودی روز اول در نظر گرفته می شود. اگر پریودی شما نامنظم است، بنابراین هر 35-21 روز برای مدت 7-2 روز خونریزی و لکه بینی دارید.
-    هر روز پریودی را عددگذاری کنید. هر گاه پریودی جدید شروع می شود روز اول نامیده میشود.
-    پس از چند ماه تعداد روزهای پریودی را تعیین کنید (با استفاده از میانگین گرفتن).

2.    برای دمای بدن جدول تهیه کنید.

پریود نامنظم

جدولی تهیه کنید که دمای 97 تا 98 درجه فارنهایت را داشته باشد و در محور X درجه ها را با 1/0 فاصله افزایش و در محور Y روزها را بنویسید.

-    دمای هر روز را در جدول با استفاده از نقطه علامت گذاری کنید.
-    سپس نمودار را با استفاده از وصل کردن نقطه ها رسم کنید. 
-    یک افت و افزایش دما وجود دارد این دو روز بیشترین زمان باروری است.

3.   در جدول توضیحات مربوط به ترشحات هر روز را بنویسید.

تعیین تخمک گذاری

مخفف هایی برای فهمیدن راحت توضیحات استفاده کنید. مثلا d نشان دهنده خشکی که بعد از پریودی اتفاق می افتد، B نشانه پریودی، R به معنی ترشحات منظم سفید و F ترشحات بارور می باشد.
-    نتایج ترشحات را دو ماه پریودی را با هم مقایسه کنید و آیا تغییرات ترشحات به صورت متوسط ثابت بوده است یا خیر.

4.    نتایج جدول تخمک گذاری را بررسی کنید تا نتیجه ای بهتر برای زمان باروری به دست آورید.

سیکل تخمک گذاری

در پریود نامنظم، پیدا کردن الگو کاری دشوار است. جدول تخمک گذاری به شما کمک می کند ببینید روندی وجود دارد یا خیر.

-    در پریود نامنظم تعیین متوسط کاری دشوار است اما می توانید به طور تقریبی زمان تخمک گذاری را تعیین کنید.

5-    با استفاده از جدول تخمک گذاری، طول پریودی را تعیین کنید.

زمان تخمک گذاری

با استفاده از جدول تخمک گذاری می توانید مدت پریودی را تخمین بزنید.

-    تخمین زمان پریودی و مدت آن به شما کمک می کند خود را برای پریودی آماده کنید.

.

منبع :