آکاایران: قد و وزن کودکان از بدو تولد تا نوجوانی همواره یکی از دغدغه های مادران بوده و آن را پیوسته پیگیری میکنند. اما مادران باید بدانند که هر کودک سیستم و استخوان بندی خاص خود را دارد و نمی توان عدد دقیقی را اشاره کرد و همه کودکان این عدد ذکر شده باشد. شما قد و وزن کودک خود را باید از روی نمودارهای رشد و کودکان کوچکتر از روی کارت رشد سنجیده میشود که در آنصورت عدد دقیقی به شما گفته نمیشود و تنها محدوده قد و وزن طبیعی، کمبود وزن، اضافه وزن و چاقی مشخص میشود. توجه کنید که کودکان در سنین نوجوانی ممکن است در یک مقطع افزایش  یا کاهش وزن داشته باشد که کاملا طبیعی است. در نوزادان نیز این قد و وزن معمولا براساس قد و وزن هنگام تولد و سایر شرایط سنجیده میشود. پزشک متخصص تغذیه و یا اطفال بهترین کسی است که میتواند به شما درباره قد و وزن کودکتان بگوید.

 در این مقاله گروه سلامت اوما سعی میکند تا قد و وزن متوسط و تقریبی کودک در سنین مختلف را نشان دهد که محدوده ای را برای شما مشخص خواهد کرد:

جدول قد و وزن کودکان

مفدار متوسط  قد و وزن را در دختران در سنین (1 تا 11 ماه)، (1تا 2 سال)،(2 تا 12 سال) و 13 تا 20 سال مشخص شده است:

جدول قد و وزن

جدول قد و وزن کودکان دختر در سنین مختلف

 

نوزاد دختر 1 تا 11 ماه

سن

 وزن

قد

0 ماه

3.3 kg

49.2 cm

 ماه1

4.3 kg

53.8 cm

2 ماه

5.3 kg

56.1 cm

3 ماه

6.0 kg

59.9 cm

4 ماه

6.6 kg

62.2 cm

5 ماه

7.1 kg

64.2 cm

6 ماه

7.5 kg

64.1 cm

7 ماه

7.9 kg

67.3 cm

8 ماه

8.2 kg

68.8 cm

9 ماه

8.5 kg

70.1 cm

10 ماه

8.8 kg

71.6 cm

11 ماه

9.0 kg

72.8 cm

 

 

 

کودک دختر 12 تا 23 ماهه

سن

وزن

قد

12 ماه

9.2 kg

74.1 cm

13 ماه

9.5 kg

75.1 cm

14 ماه

9.7 kg

76.4 cm

15 ماه

9.9 kg

77.7 cm

16 ماه

10.2 kg

78.4 cm

17 ماه

10.4 kg

79.7 cm

18 ماه

10.6 kg

80.7 cm

19 ماه

10.8 kg

81.7 cm

20 ماه

11 kg

82.8 cm

21 ماه

11.3 kg

83.5 cm

22 ماه

11.5 kg

84.8 cm

23 ماه

11.7 kg

85.1 cm

سن

وزن

قد

2 سال

12.0 kg

85.5 cm

3 سال

14.2 kg

94 cm

4 سال

15.4 kg

100.3 cm

5 سال

17.9 kg

107.9 cm

6 سال

19.9 kg

115.5 cm

7 سال

22.4 kg

121.1 cm

8 سال

25.8 kg

128.2 cm

9 سال

28.1 kg

133.3 cm

10 سال

31.9 kg

138.4 cm

11 سال

36.9 kg

144 cm

12 سال

41.5 kg

149.8 cm

 

 

 

نوجوان دختر 13 تا 20 سال

سن

وزن

قد

13 سال

45.8 kg

156.7 cm

14 سال

47.6 kg

158.7 cm

15 سال

52.1 kg

159.7 cm

16 سال

53.5 kg

162.5 cm

17 سال

54.4 kg

162.5 cm

18 سال

56.7 kg

163 cm

19 سال

57.1 kg

163 cm

20 سال

58.0 kg

163.3 cm

مفدار متوسط  قد و وزن را در پسران در سنین (1 تا 11 ماه)، (1تا 2 سال)،(2 تا 12 سال) و 13 تا 20 سال مشخص شده است:

منحنی رشد کودک

جدول قد و وزن کودکان پسر در سنین مختلف

 
 

نوزاد پسر یک تا 12 ماهه

سن

وزن

قد

0 ماهه

3.3 kg

49.8 cm

1 ماهه

94.4 kg

54.8 cm

2 ماهه

5.6 kg

58.4 cm

3 ماهه

6.4 kg

61.4 cm

4 ماهه

7 kg

64 cm

5 ماهه

7.5 kg

66 cm

6 ماهه

7.9 kg

67.5 cm

7 ماهه

8.3 kg

69 cm

8 ماهه

8.6 kg

70.6 cm

9 ماهه

8.9 kg

71.8 cm

10 ماهه

9.1 kg

73.1 cm

11 ماهه

9.4 kg

74.4 cm

کودک پسر 12 تا 23 ماهه

سن

وزن

قد

12 ماهه

9.6 kg

75.7 cm

13 ماهه

9.9 kg

76.9 cm

14 ماهه

10.1 kg

77.9 cm

15 ماهه

10.3 kg

79.2 cm

16 ماهه

10.5 kg

80.2 cm

17 ماهه

10.7 kg

81.2 cm

18 ماهه

10.9 kg

82.2 cm

19 ماهه

11.2 kg

83.3 cm

20 ماهه

11.3 kg

84 cm

21 ماهه

11.5 kg

85 cm

22 ماهه

11.7 kg

86.1 cm

23 ماهه

11.9 kg

86.8 cm

کودک پسر 2 تا 12 سال

سن

وزن

قد

2 سال

12.5 kg

86.8 cm

3 سال

14.0 kg

95.2 cm

4 سال

16.3 kg

102.3 cm

5 سال

18.4 kg

109.2 cm

6 سال

20.6 kg

115.5 cm

7 سال

22.9 kg

121.9 cm

8 سال

25.6 kg

128 cm

9 سال

28.6 kg

133.3 cm

10 سال

32 kg

138.4 cm

11 سال

35.6 kg

143.5 cm

12 سال

39.9 kg

149.1 cm

نوجوان پسر 12 تا 20 سال

سن

وزن

قد

13 سال

45.3 kg

156.2 cm

14 سال

50.8 kg

163.8 cm

15 سال

56.0 kg

170.1 cm

16 سال

60.8 kg

173.4 cm

17 سال

64.4 kg

175.2 cm

18 سال

66.9 kg

175.7 cm

19 سال

68.9 kg

176.5 cm

20 سال

70.3 kg

177 cm

www.disabled-world.com :منبع

.

منبع :