bxs1

بارداری و نوزاد

دانشمندان در مطالعه ای تازه به علت تمایل بیشتر مادران در آغوش گرفتن نوزادشان روی دست چپ پی برده اند.
بررسی های محققان دانشگاه ایالتی سنت پترزبورگ نشان داده این رفتار در سلسله جانوران دامنه بسیار گسترده تری دارد و در بین موجودات مختلف از شیرهای دریایی گرفته تا کانگوروها نیز دیده می شود؛ لذا احتمالا باید دلیلی تکاملی در ورای این پدیده وجود داشته باشد.
در طول پنج هفته اول ابتدایی تولد نوزاد، مادران تمایل دارند که کودک خود را در سمت چپ نگه دارند. برخی محققان معتقد اند این مساله ممکن است به چپ دست یا راست دست بودن مادر ارتباط داشته باشد یا این که احتمالا این تماس فیزیکی به نوزاد اجازه می دهد که صدای ضربان قلب مادر را بهتر بشنود. با این حال محققان دانشگاه ایالتی سنت پترزبورگ معتقد اند احتمالا دلایل عمیق تری برای این پدیده وجود دارد.
به زعم آنها وقتی مادر کودک خود را با دست چپ و به حالت چهره به چهره نگه می دارد، چشم چپ مادر و نوزاد با یکدیگر تماس مستقیم برقرار می کنند و آن چه در این حالت می بینند در نیمکره راست مغز پردازش می شود که مسوول شناسایی چهره و پردازش فضایی، توجه و حافظه است.
نیمکره راست مسوول ارتباطات چهره به چهره نیز هست و اگر هیچ تماس چشمی وجود نداشته باشد نیمکره راست مغز نوزاد فعال نمی شود.
محققان که این تمایل در آغوش گرفتن در سمت چپ را در گونه های مختلف پستانداران مورد بررسی مشاهده کرده اند این گونه نتیجه گرفته اند که با توجه به دامنه وسیع این تمایل می توان آن را یکی از خصوصیات پستانداران اولیه به حساب آورد.(دیده بان علم)

.

منبع :