آکاایران: بعد از عمل لوزه به کودکم چه چیزی بدهم؟

آکاایران: لوزه دو غده در 2سوی گلو است که از ورود میکروب به بدن از راه دهان جلوگیری میکند و سیستم ایمنی بدن کودک را تقویت میکند.لوزه در شرایطی مثل عفونت تنفسی مکرر، دچار تورم بیش از اندازه میشوند که به آن التهاب لوزه میگویند که میتواند سبب عفونت گوش و سینوسها شود. در صورت تورم و چرک مکرر، لوزه کودک باید جراحی شود و این غدد از دهان خارج گردند. 

تغذیه بعد از عمل لوزه در کودکان: