آکاایران: شروع رویش دندانهای شیری از 5-9 ماهگی و بطور متوسط از 6 ماهگی می باشد و معمولا در 2 تا 2.5 سالگی تمام میشود. زود یا دیر ظاهر شدن دندان به تنهایی دلیل رشد بی موقع یا عقب افتادگی رشد نیست. دندانهای بعضی از شیرخواران در حالت عادی زودتر یا دیرتر از زمان معمول رشد می کند.

محاسیه تعداد تقریبی دندانهای شیری

اگر شیرخواری از هر نظر طبیعی باشد دیر ظاهر شدن دندانها حتی تا 15 ماهگی هم ایرادی ندارد. برای محاسیه تعداد تقریبی دندانهای شیری، باید تعداد ماه های زندگی کودک را منهای عدد 6 کرد.

تعداد کل دندانهای شیری در هر نیم فک بالا 5 عدد و مجموعا 20 عدد می باشد. از حدود 5.5 تا 12 سالگی به تدریج دندانهای شیری لق میشوند و می افتند. معمولا 2 تا 6 ماه پس از افتادن هر دندان شیری، دندان  دائمی جایگزین رویش می یابد و تا پایان عمر در دهان باقی می ماند.

ترتیب ظاهر شدن دندانهای شیری به این شرح است:

1-دندانهای پیشین میانی فک پایین

2- دندانهای پیشین میانی فک بالا

3- دندانهای پیشین طرفی فک بالا

4- دندانهای پیشین طرفی فک پایین

5-دندانهای آسیای اول فک بالا

6- دندانهای آسیای اول فک پایین

7-دندانهای نیش بالا

8-دندانهای نیش پایین

9-دندانهای آسیای دوم فک پایین

10- دندانهای آسیای دوم فک بالا

 

زمان رویش دندانهای شیری

دندان شیری

فک بالا

فک پایین

پیشین میانی

19 ماهگی

17 ماهگی

پیشین طرفی

20 ماهگی

22 ماهگی

آسیای اول

24 ماهگی

25 ماهگی

نیش

28 ماهگی

22 ماهگی

آسیای دوم

25 ماهگی

37 ماهگی

 

 

مشکلاتی که ممکن است در هنگام روییدن دندانها برای کودک ایجاد شود:

مشکل اول: ناراحتی، تحریک پذیری، بی خوابی، بی اشتهایی و گریه زیاد

مشکل دوم: تورم، قرمزی، خارش و دردناک بودن محل درآمدن دندان

مشکل سوم: افزایش ترشح بزاق و جاری شدن آن از دهان

مشکل چهارم: خودداری کودک از خوردن غذاهای سفت

.

منبع :