آکاایران: یکی از بزرگترین ترس هایی که زنان حامله در انتهای حاملگی با آن مواجهه می شوند آن است که کیسه آب آن ها زمانی که در جمع هستند، پاره میشود. نفس عمیق بکشید و راحت باشید چون فقط حدود 13 درصد زنان در شروع زایمان، کیسه آبشان پاره میشود در واقع، کیسه آب تا زمانیکه نه سانتی متر اتساع ایجاد نشود، پاره نمیشود و این امر در 75 درصد موارد رخ می دهد.

اگر در مورد پارگی کیسه آب نگران هستید، موارد زیر را برای کاهش نگرانی در نظر بگیرید:

** یک لباس همراه خود داشته باشید.

** روی حوله یا بالشتک های پلاستیکی در ماشین بنشینید.

**تخت خود را با بالشتک ضد آب، حداقل در طرف خودتان بپوشانید.

** یک بالشتک بهداشتی بزرگ در تمامی زمانها بپوشید.

این موارد باعث پیش گیری از پارگی در ابتدای ایمان نمیشود ولی در موقع حادثه، باعث راحتی می شوند.

در صورت نیاز، برای سزارین برنامه ریزی کنید در موارد تادری که از قبل می دانید که سزارین برای شما لزم است ولی برنامه ریزی در این مورد، در این هفته انجام می شود.

بعضی از دلایلی که ممکن است نیاز به برنامه ریزی برای سزارین داشته باشید شامل موارد زیر میشود:

  • جفت سرراهی
  • ناهنجاری جنینی شناخته شده
  • ناهنجاری رحمی
  • چند قلویی درجه بالا مثل سه قلویی یا چهار قلویی
  • بعضیاز جایگیری های ویژه جنینی مثل بریج و کناره
  • عفونت فعال هرپسی
  • بعضی از بیماری های ویژه مادری مثل بیماری قلب یا ریه
  • جراحی ویژه قبلی رحمی

اگر هر یک از موارد را داشته باشید، پزشک یه شما می گوید که زایمات طبیعی گزینه انتخابی نیست، و به شما زمان کافی میدهد تا برای سزارین خود برنامه ریزی کنید. بعضی از افزاد از اینکه قادر نیستند زایمان طبیعی دارا باشند، تاامید میشوند ولی بعضی مادر ها اینجور نیستند. سازمان هایی وجود دارند که از نظر روحی و عاطفی به شما کمک می کند تا در مورد سزارین تصمیم گیری کنید.

.

منبع :