آکاایران: عواقب شیر دادن زیاد از حد

آکاایران: دلیل اول:

اگر در سال دوم به کودک شیر پاستوریزه یا شیر خشک آن هم با شیشه و به دفعات زیاد بدهید، معده کودک  پر از شیر میشود و هیچ غذای دیگری نمیخورد و بی اشتها میگردد. مخصوصا اگر شیر پاستوریزه مصرف کند.کودک با خوردن شیر پاستوریزه به مقدار زیاد، نه فقط دچار بی اشتهایی میگرددبلکه دچار کمخونی و یبوست هم میشود. در اوایل سال دوم تولد، باید سه نوبت شیر به کودک داده شود، در سن 18 ماهگی دو نوبت و نزدیک دو سالگی یک نوبت شیر برای او کافی است.

دلیل دوم:
اگر کودکی در این سن کمتر شیر بخورد دچار کمبود نخواهد شد زیرابا غذا و لبنیات دیگر مواد غذایی لازم به بدن او میرسد. بعضی از مادران در سال دوم، مخصوصا 6 ماه اول سال دوم شیر کافی ندارندکه بتوانند که بتوانندسه نوبت به کودکشان شیر دهند.در چنین شرایطی باید ابتدا به کودک غذا بدهند و بعد شیرمادر. باید کمبود آن شیر با شیر خشک یا پاستوریزه جبران گردد. اگر مادری به علت شاغل بودن شیر کافی ندارد، میتواند دو نوبت صبح و شب از پستان خود شیر بدهد و کمبود آن را با شیر خشک یا شیر پاستوریزه جبران نماید.
 

.

منبع :