آکاایران: 7شیوه ساده برای تقویت هوش کودکان از6ماهگی تا 1 سالگی

آکاایران: با آشنایی با این 7 شیوه در دوران 6 ماهگی تا 1سالگی کودک می توانید در آینده کودکان باهوش تری داشته باشید:


شیوه 1 : با کودکتان به طور مستقیم و چشم در چشم صحبت کنید.
 شیوه 2 : -معنای لغات را با اشاره ارتباط دهید ؛ به طور مثال هنگامی که نام چیزی را می برید به آن اشاره کنید یا کودک را در مقابل آن نگه دارید.
شیوه 3: -با هدیه های مخصوص کودکان، او را تشویق کنید.
شیوه  4: -اجازه آزادی حرکت به کودکان بدهید، بگذارید که آنها کنجکاوی غریزی شان را همواره به کار برند.
شیوه 5: -تشخیص و فرق گذاری بین اشیا را به کودکتان با پرسش و گفتن جواب درست بیاموزید.
شیوه 6: -کودکان از آموزش اجباری خوششان نمی آید، از آن بپرهیزید.
شیوه 7: هنگامی که فرزندتان احساس خستگی کرد، آموزش را قطع کنید.

.

منبع :