آکاایران: بچه حرف گوش کن چه جور بچه ای است؟

آکاایران: بچه حرف گوش کن بچه خیلی راحتیست. والدین نه نیاز به یاد دادن کارهای خوب به او دارند نه به او یاد میدهند چرا کار بد خود را تکرار نکند، با یک داد یا اخم کودک آرام میگیرد دقیقا مثل سربازان پادگان. برای کودک حرف گوش کن ملاک خوبی و بدی نیست ملاک راضی نگه داشتن والدینش است. 
نباید داد بزنه چون مامان ناراحت میشه، نباید با صدای بلند بازی کنه چون بابا داره اخبار میبینه! ملاک خوبی برای کودکان حرف گوش کن خواست دیگران میباشد. او یاد نمیگیرد چرا نباید داد بزند یا گریه کند؟ بچه حرف گوش کن داشتن خیلی خوب است کودک از اشتباه کردن میترسد چون باعث برانگیختن عصبانیت والدین خود میشود، پس اشتباه نمیکند. بچه حرف گوش کن بزرگ که میشود و به مدرسه میرود فقط تبدیل به دو گوش برای شنیدن و یک چشم برای دیدن بقیه شده، او نه خوب و بد را میشناسد نه از خود توان و نظری دارد. وقتی همکلاسیش او را اذیت میکند کوتاه می آید چون یاد گرفته مراقب احساسات بقیه باشد.

در نوجوانی چه بر سر این بچه حرف گوش کن می آید؟ اگر روزی عاشق شد میتواند نه بگوید؟ اگر دوستانش به او سیگار تعارف کردند میتواند نه بگوید؟ اگر نه بگوید که دوستش ندارند. او یاد گرفته مطابق میل بقیه رفتار کند تا دوستش بدارند.

با تربیت بچه حرف گوش کن تنها بنده و فرمانبردار تربیت میکنید تا دیگران از او استفاده و سواستفاده کنند. وقت و محبت صرف کنید تا به فرزندتان بیاموزید چرا نباید کار بدی را انجام دهد. به او اجازه دهید در محیط امن خانه نه بگوید و نترسد که دیگر دوست داشتنی نیست. داشتن بچه حرف گوش کن برای چند سال اول بسیار راحت است، داد میزنید و او آرام میشود اما آیا به عنوان پدر و مادر با فرزندتان رشد کرده اید؟ آیا خیالتان راحت است فرزندتان را به جامعه بفرستید میتواند از خود مراقبت کند؟ ایا به او آموخته اید او موجود با ارزشی است که نباید به بقیه باج بدهد تا دوستش بدارند؟ آیا او آموخته نباید مطابق میل بقیه رفتار کند تا دوستش بدارند؟

** دنبال بچه حرف گوش کن نباشید. با فرزندتان رشد کنید و از او و از خود انسان بهتری بسازید. 
 

.

منبع :