آکاایران: زنان باردار بیشتر در خواب خرخر می کنند

زنانی که در آخرین مراحل دوران بارداری هستند، ۲ برابر زنان دیگر در خواب خرخر می کنند. مطالعات نشان می دهد در زنان باردار مسیر عبور هوا باریک تر می شود که علت آن افزایش وزن و فشار بر روی شش ها و نای آنها است.

افزایش وزن ناشی از رشد نوزاد باعث فشار به شش های مادر و بالا رفتن دیافراگم و در نتیجه فشار به نای می شود. همچنین زنانی که خرخر می کنند محیط گردنشان به طور متوسط یک سانتی متر بیشتر از زنانی است که خرخر نمی کنند.

چربی می تواند درون ماهیچه های حلق و گلو نفوذ کند یا (بافت های) نرم گردن و اطراف قسمت فوقانی مسیر عبور هوا رسوب کند که باعث بزرگ تر شدن اندازه گردن و نازک شدن مسیر عبور هوا می شود.

با نازک شدن مسیر عبور هوا، فشار خون افزایش می یابد که این امر گاهی موجب مرگ نوزاد می شود. در این شرایط باید به سرعت به پزشک مراجعه کرد.

.

منبع :