آکاایران: شناسایی ناهنجاری های ژنتیکی جنین

دکتر مسعود زمانی استکی با ارائه این دستاورد موفق به کسب جایزه شانزدهمین جشنواره تحقیقاتی رویان در گروه ژنتیک شد.
به گزارش سرویس علمی جام نیوز به نقل از ایسنا، پژوهشگر ایرانی دپارتمان ژنتیک دانشگاه کاتولیک لون بلژیک موفق به ارائه روشی دقیق برای بررسی محتوای ژنتیکی یک سلول منفرد همزمان با تعیین چند شکلی های موجود در ژنوم شد که نه فقط در غربالگری پیش از بارداری که در پژوهش های پایه ژنوم انسانی نیز کاربردهای برجسته ای دارد. دکتر مسعود زمانی استکی با ارائه این دستاورد موفق به کسب جایزه شانزدهمین جشنواره تحقیقاتی رویان در گروه ژنتیک شد.

وی گفت: یکی از خدماتی که در سالهای اخیر به طور گسترده توسط مراکزی که درمان ناباروری ارائه می شود غربالگری پیش از بارداری یا PGD است. در این روش یک سلول از جنین چند سلول تولید شده در شرایط آزمایشگاهی جدا شده، محتوای ژنتیکی آن مورد بررسی قرار می گیرد. جنینی که از نظر محتوای ژنتیکی سالم بوده و حامل نقایص ژنی نباشد به رحم مادر انتقال می یابد. این روش امکان داشتن فرزند سالم را به زوج هایی که دارای نقایص ژنتیکی هستند یا هر دو والد حامل ژن معیوب هستند و به احتمال زیاد صاحب فرزندی با نقایص ژنتیکی خواهند شد می دهد.

این محقق با بیان این که کاربرد صحیح این روش از تولد نوزادان مبتلا به نقایص مادرزادی مانند هموفیلی و سندروم داون پیشگیری می کند، تاکید کرد: مساله مهم در غربالگری، روشی است که برای مطالعه ژنوم مورد استفاده قرار می گیرد. هر چه این روش دقیق تر باشد، امکان خطا در غربالگری کاهش یافته و نتایج حاصل از آن کاربردهای بیشتری خواهد داشت.

زمانی استکی تصریح کرد: در روش ابداعی برای تعیین محتوای ژنتیکی یک سلول منفرد، نه تنها ژن های بیماری زا در هر دو نسخه از کروموزم تعیین می شوند بلکه ناهنجاری های تعداد و ساختار کروموزوم ها نیز مشخص شده، امکان تشخیص موزاییسم های ژنومی هم فراهم می شود. این روش نه فقط در غربالگری بلکه در پژوهش های پایه ژنوم انسانی نیز کاربردهای برجسته دارد. ویژگی این روش در آشکار کردن جزییاتی از اطلاعات ژنتیکی است که هیچ روش دیگری تا امروز قادر به آشکار سازی آنها نبوده است.

.

منبع :