آکاایران: کارهائی که در دوران نقاهت پس از سزارین نباید انجام دهید

آکاایران: هنگامی در دوره نقاهت پس از انجام زایمان با عمل سزارین به سر می برید، باید از برخی از فعالیت ها پرهیز کنید تا بدن تان فرصت ترمیم پیدا کند.
کارهایی که در دور نقاهت پس از عمل سزارین به صورت کوتاه مدت باید از آنها اجتناب کنید، اینها هستند:
▪ آمیزش تا زمانی که دکترتان اجازه آن را بدهد.
▪ استفاده از تامپون یا دوش.
▪ حمام گرفتن تا زمانی که محل برش بهبودی پیدا کند.
▪ استفاده از استخرهای عمومی یا سونا
▪ بلندکردن اشیای سنگین هیچ چیز سنگین تر از وزن خودتان را بلند نکنید.
▪ ورزش و فعالیت های سنگین (تا زمانی که دکترتان اجازه اش را بدهد)، از جمله کارهای خانگی سنگین و بالا رفتن مکرر از پله ها.


گردآوری و تنظیم:گروه سلامت آکا ایران
.

منبع :