آکاایران: تعیین زمان تخمک گذاری در زنان/تخمک گذاری چیست؟

آکاایران: زنانی که قصد دارند باردار شوند نیاز دارند که در مورد دوره های قاعدگی شان به خصوص زمان تخمک گذاری شان اطلاع دارا باشند.
تخمک گذاری، آزاد شدن تخمک بالغ است که یک بار در هر دوره قاعدگی رخ می دهد، و دراین هنگام تخمک آماده لقاح یافتن و بارورشدن است.
● این نکات را در مورد دوره قاعدگی و زمان تخمک گذاری به یاد داشته باشید:
ـ یک دوره قاعدگی از اولین روز شروع قاعدگی تا اولین روز قاعدگی بعدی اندازه گیری می شود.
ـ یک دوره قاعدگی به طور معمول ۲۸ تا ۳۲ روز طول می کشد، اما ممکن است کوتاه تر یا بلندتر باشد.
ـ زمان تخمک گذاری با محاسبه کردن نیمه دوره قاعدگی تعیین می شود تخمک گذاری معمولا بین روز ۱۱ تا ۲۱ پس از شروع دوره قاعدگی رخ می دهد.
ـ زمان تخمک گذاری را همچنین می توانید با حساب کردن ۱۲ تا ۱۶ روز پیش از اولین دوره قاعدگی بعدی هم به دست آورید.


گردآوری و تنظیم:گروه سلامت آکا ایران
.

منبع :