bxs1

بارداری یکی از شیرین ترین دوران هر زوجی اســت که می خواهند فرزند سالمی به دنیا آورند، امروز به نشانه های بارداری در خانم ها می پردازیم. اولین علامت و نشانه بارداری در زنان مختلف متفاوت اســت، حتی ممکن اســت عده ای از خانم ها تا روزها، هفته ها و ماه ها پس از بارداری Pregnancy هیچ علامت شاخصی نداشته باشند اما برخی دیگر ممکن اســت تنها یک هفته پس از لقاح هم دچار بروز برخی علائم شوند. درواقع کلیت مسئله این اســت که علائم اولیه بارداری در زنان متفاوت اســت.

دکتر «هنکه داگلاس پالمر»، مدیر مرکز تحقیقات باروری و سلامت مادران «کندی شیریور» میگوید: «اولین علامت اصلی بارداری نداشتن عادت ماهانه برای یک یا چند دوره متوالی اســت… البته خیلی از خانم ها طی دوره های ماهانه خود اختلال و بی نظمی دارند و برای همین اگر به اندازه بیش از نیمی از یک دوره زنانه به تاخیر بیفتد باید به بارداری به عنوان یکی از علت های احتمالی فکر کنند.»

آکاایران: با مشاهده این نشانه ها مطمئن باشید که باردار هستید

به گزارش نیک شو، انجمن ملی زنان و بارداری کانادا میگوید، اگرچه زنان عموما به تاخیر افتادن دوره های ماهانه را به عنوان نشانه اولیه بارداری در نظر میگیرند اما باید گفت، برخی نشانه های دیگر هم میتواند همراه با این نشانه باشد از جمله:

بزرگ شدن و حساس شدن سینه ها

خستگی و انرژی نداشتن

تهوع، اســتفراغ، حالت سرگیجه و تهوع صبحگاهی

تیره تر شدن نوک سینه ها

سردرد

ویار نسبت به یک غذا یا زده شدن از یک غذای خاص

تکرر ادرار

تغییرات خلق و خو و روحیه طی شبانه روز

خونریزی های جزئی و مختصر

با مشاهده این نشانه ها مطمئن باشید که باردار هستیدبا مشاهده این نشانه ها مطمئن باشید که باردار هستید

تمایل یا تنفر؟ مسئله این اســت

یکی دیگر از اولین علامت های بارداری در زنان میتواند بروز واکنش های نوین نسبت به غذاها باشد. درواقع میشود گفت، یکی از علامت های اولیه بارداری میتواند علاقه یا تنفر به برخی غذاها و موادغذایی باشد. علاقه مند شدن بیشتر به مزه ها و بوهاســت، مثلا خانم باردار ممکن اســت به طعم شیرین یا به هرچیزی که نمک داشته باشد

متمایل شود یا به خوردن پوست پرتقال یا لیموترش علاقه پیدا کند. درمواردی ممکن اســت کشش به خوردن مواد غیرطبیعی، مثل خاک یا زباله، ایجاد شود که این حالت ها نیازمند مراجعه و مشاوره به پزشکان اســت. یکی از علامت های اولیه بارداری میتواند حالت تهوع به محض اســتشمام یک بو یا مزه باشد. برای مثال برخی خانم ها بلافاصله بعد از اســتشمام بوی قهوه یا چای حالت تهوع پیدا میکنند، شاید این شایع ترین مورد درباره بوی روغن و سرخ کردن باشد که باعث بروز حالت تهوع در زنان باردار میشود.

آسپیرین ممنوع

دکتر داگلاس پالمر در توضیح برخی علامت های اولیه بارداری میگوید: «ممکن اســت خانم ها در اوایل باروری به دلیل تغییر در میزان هورمون ها تشدید سردردها را تجربه کنند یا به سردردهای نوین دچار شوند. خانم هایی که فکر میکنند باردار هستند بهتر اســت از قرص هایی حاوی اســتامینوفن اســتفاده کنند و آسپیرین مصرف نکنند. آسپیرین میتواند عوارض زیادی روی جنین بگذارد، از جمله اختلالات کبدی، اما یکی از چیزهایی که بسیاری از زنان نمیدانند این اســت که مصرف آسپیرین در دوران بارداری میتواند باعث تغییر رنگ دندان های جنین و ناهنجاری های لب و لثه شود.»

دقیق ترین راه کدام اســت؟

اما واقعا بهترین راه برای تشخیص بارداری چیست؟ دکتر «کالین کالینز»، از مرکز درمانی «پلاندپرنت هو» میگوید: «خب جواب این سوال کاملا معلوم و مشخص اســت؛ انجام یک آزمایش بارداری. به طور معمول خانم ها از شیوه سنجش بارداری در خانه و نوارهای مخصوص اســتفاده میکنند اما باید در این مورد دقیق بود و کاملا براساس دستورات تست آزمایش را انجام داد.

هر اشتباه کوچکی میتواند روی نتیجه آزمایش تاثیر بگذارد، در ضمن اکثر این تست های خانگی دارای جواب های کاذب هستند، برای همین بهترین کار این اســت که آزمایش خون انجام شود که افزایش میزان هورمون در ۲ آزمایش پیاپی میتواند نشان دهنده بارداری باشد، این روش دقیق ترین راه تشخیص بارداری اســت.»

با مشاهده این نشانه ها مطمئن باشید که باردار هستیدبا مشاهده این نشانه ها مطمئن باشید که باردار هستید

یک نشانه آزاردهنده

براساس روند فیزیولوژیک بارداری، یک خانم باردار بین ۶ تا ۸ هفته پس از بارداری احساس تکرر ادرار پیدا خواهد کرد و این حالت ممکن اســت با گذر زمان شدیدتر هم شود. در موارد معدودی ممکن اســت فرد باردار دچار اختیار نداشتن و کنترل نکردن ادرار شود که البته معمولا گذراســت و فقط باید در حالت شدید به پزشک مراجعه کرد.

.

منبع : niksho.com