آکاایران: خانم ها در سه ماه آخر بارداری به پهلو نخوابید

bxs1

خانم ها توجه کنید که در سه ماه آخر دوران بارداری نباید به پهلو بخوابید. در این دوران احتمال مرگ جنین در رحم در اثر درست نبودن حالت بدن مادر بسیار محتمل اســت. به خانم های باردار در بریتانیا توصیه شده اســت که در سه ماه آخر حاملگی به پهلو بخوابند تا از مرگ جنین در رحم پیشگیری شود.

مطالعه ای در باره هزار زن باردار به این نتیجه رسیده که احتمال مرده زایی در زنانی که در سه ماه آخر حاملگی به پشت میخوابند دو برابر میشود.در بین این هزار نفر، ۲۹۱ نفر زنانی بودند که نوزادشان مرده به دنیا آمده بود.محققان میگویند آنچه بیشترین اهمیت را دارد وضعیت زن باردار در هنگامی اســت که به خواب میرود و اگر زنان باردار وقتی بیدار میشوند ببینند که به پشت خوابیده اند نباید نگران باشند.

این تحقیق که در نشریه بیماری های زنان و زایمان بریتانیا منتشر شده بزرگترین پژوهش در این زمینه اســت و نتیجه مطالعات محدودتر در نیوزیلند و اســترالیا را تایید میکند.پروفسور الکساندر هیزل، مدیر بالینی مرکز تحقیقات مرده زایی تامی در بیمارستان سنت مری منچستر که این تحقیق را سرپرستی کرده توصیه میکند زنان باردار در سه ماه آخر حاملگی حتی در چرت کوتاه روزانه، خواب خود را به پهلو شروع کنند:

“سوالی که ما پرسیدیم این بود که دقیقا در چه حالتی میخواهید به خواب بروید، این مهم اســت چون بیشتر زمان خواب را فرد در همین وضعیت سپری میکند.”

محققان نمی توانند دقیقا بگویند که چرا احتمال مرده زایی در حال خوابیدن به پشت بیشتر می شود اما یافته های زیادی وجود دارند که این احتمال را مطرح می کنند که وزن جنین و رحم بر روی رگ ها فشار می آورد و این گردش خون و رسیدن اکسیژن به جنین را محدود می کند.

به گفته متخصصان این تحقیق اهمیت وضعیت خوابیدن در سه ماهه سوم را برای کاهش احتمال مرده زایی برجسته کرده و یک نهاد خیریه در بریتانیا از هم اکنون تلاش برای آگاهی رسانی در این باره را آغاز کرده اســت.

چند توصیه برای خوابیدن به پهلو

پشت خود یک یا چند بالش بگذارید تا ترغیب شوید که به پشت بخوابید

اگر نیمه شب بیدار شدید سعی کنید به پهلو شوید

به وضعیت خوابیدن خود در طول روز هم به اندازه شب اهمیت بدهید

اگر نیمه شب بیدار شدید و دیدید که به پشت خوابیده اید، نگران نشوید، فقط غلتی بزنید و به پهلو بخوابید

.

منبع : niksho.com