bxs1
آنتی بیوتیک در بارداری میتوان مصرف کرد؟آنتی بیوتیک در بارداری میتوان مصرف کرد؟
آنتی بیوتیک در بارداری آنتی بیوتیک ها در دوران بارداری به مادر تجویز می گردد با این وجود در انتخاب میزان آن باید دقت شود.مصرف برخی از آنتی بیوتیک ها توسط مادر باردار بی خطر بوده و در عین حال مصرف برخی از آنتی بیوتیک ها همراه با خطراتی برای مادر و جنین می باشد. […]
bxs2

آنتی بیوتیک ها در دوران بارداری به مادر تجویز می گردد با این وجود در انتخاب میزان آن باید دقت
شود.مصرف برخی از آنتی بیوتیک ها توسط مادر باردار بی خطر بوده و در عین حال مصرف برخی از آنتی
بیوتیک ها همراه با خطراتی برای مادر و جنین می باشد.

bxs3

ایمن بودن یک آنتی بیوتیک به عوامل مختلفی وابسته است که شامل نوع آنتی بیوتیک، زمان بارداری هنگام مصرف آنتی
بیوتیک، میزان مصرف آنتی بیوتیک و مدت زمان مصرف آنتی بیوتک می باشد.

آنتی بیوتیک در بارداری میتوان مصرف کرد؟آنتی بیوتیک در بارداری میتوان مصرف کرد؟

آنتی بیوتیکهای ایمن در بارداری انواع آنتی بیوتیک که مصرف آنها در دوران بارداری فاقد خطر است شامل: آموکسی سیلین،
آمپی سیلین، کلیندامیسین، اریترومایسین، پنی سیلین و نیتروفورانتوئین است.

bxs4

از مصرف انواع دیگر آنتی بیوتیک بغیر از موارد بالا در دوران بارداری توسط مادر باید اجتناب شود.

bxs5

تتراسایکلین می تواند به کبد مادر بارداری آسیب وارد نماید و هم چنین باعث تغییر رنگ دندانهای در حال شکل
گیری جنین شود.

bxs6

همچنین مصرف دو انتی بیوتیک تریمتوپریم و سولفامتوکسازول بصورت همزمان باعث عفونت مجرای اداری می شود.اگرچه تاکنون شواهدی گواه بر
این مدعا یافت نگردیده است که مصرف این آنتی بیوتیک ها موجب نقص های تولد جنین می شود، اما تحقیقات
بیشتری برای اثبات بی خطر بودن آنتی بیوتیک ها لازم است.اگر مصرف آنتی بیوتیک بهترین راه حل در درمان مشکل
شماست، پزشک شما حتماً ایمن ترین نوع و میزان آن را برای شما تجویز می نماید.

دکتر همه

.

منبع : persianv.com