آکاایران: فتال پل یا قطب جنینی چیست؟

منشأ اصطلاح فتال پل ( fetal pole) ازاستفاده از "پل" برای توصیف یکی از دو ناحیه متفاوتی مورفولوژیکی در انتهای یک محور در یک ارگانیزم است.در نوزاد تازه در حال رشد، فتال پل به عنوان یک ناحیه ضخیم در کنار کیسه زرده ظاهر می شود و این پل در نهایت به یک جنین تبدیل می شود. تقریبا در همان زمان که فتال پل در سونوگرافی تشخیص داده می شود، ممکن است ضربان قلب جنین نیز تشخیص داده شود.

معمولا فتال پل در هفته 7 تا 8 بارداری با سونوگرافی شکمی و هفته 6 بارداری با سونوگرافی واژینال دیده می شود. با این وجود کاملا طبیعی است که فتال پل تا حدود هفته 9 بارداری و یا حتی هفته 10 بارداری هم  قابل مشاهده نباشد. فتال پل ممکن است در طول 2-4 میلی متر در تاج (CRL) دیده شود.

  •  هنگامی که MSD ≥16 میلی متر (متوسط قطر ساک حاملگی)  بر روی TVS (با معیار RCOG) و یا MSD ≥ 25 میلی متر در TAS باشد فتال پل دیده می شود.
  • شکست در بارداری تا زمانی که فتال پل با MSD ≥25 میلی متر در TVS دیده نشود قابل تشخیص نیست.
  • وقتی فتال پل ≥7 میلی متر باشد، ضربان قلب جنین باید تشخیص داده شود.

در حالی که فتال پل به هیچ وجه انسان را نشان نمی دهد ، ساختار ظاهری منحنی دارد، با سر جنین در یک انتها و آنچه که به نظر می رسد ساختار دم مانند است. در حال حاضر فتال پل برای اندازه گیری طول تاج تا دم (CRL) استفاده می شود، که کمک می کند تاریخ دقیق تر حاملگی (نحوه تعیین سن بارداری) تعیین شود.

در حقیقت، طبق انجمن بارداری آمریکا، زمانی که CRL به 2 تا 4 میلیمتر می رسد، فتال پل به طور کلی با سونوگرافی ترانس واژینال قابل مشاهده است، و هنگامی که CRL به 5 میلیمتر می رسد، معمولا ضربان قلب تشخیص داده می شود.

زمان تشکیل فتال پل:

فتال پل در ابتدا از طریق سونوگرافی دیده می شود. سونوگرافی واژینال می تواند فتال پل را در هفته 5-6 بارداری شناسایی کند، در حالی که سونوگرافی شکم می تواند فتال پل را بین هفته 8-7 بارداری تشخیص دهد. با این حال، برخی از فتال پل ها ممکن است تا هفته 8-9 حاملگی مشاهده نگردد. فتال پل ممکن است اندازه گیری شود تا نگرش دقیق تری نسبت به سن دقیق بارداری ارائه کند.

اگر در هنگام سونوگرافی فتال پل دیده نشود، پزشک ممکن است یک اسکن دیگر در ادامه انجام دهد. آزمایش حاملگی مثبت با عدم وجود فتال پل ممکن است چندین علت را نشان دهد:

عدم رویت فتال پل یا قطب جنینی

قطب جنینی

هنگامی که سونوگرافی واژینال نمی تواند فتال پل یا ضربان قلب در زمان بارداری را نشان دهد، به دو دلیل می باشد.

1- تاریخ نادرست

اولا، برآورد تاریخ بارداری می تواند نادرست باشد، و ساختار ممکن است هنوز رشد نکرده باشند. به یاد داشته باشید که فتال پل در سونوگرافی واژینال بین هفته پنج و نیم تا شش و نیم سن حاملگی دیده می شود. بنابراین هر خطای کوچکی در تاریخ بارداری می تواند تفسیری از سونوگرافی باشد، زیرا رشد اولیه بارداری از روزی به بعد متفاوت است.

به عنوان مثال، اگر تاریخ آخرین دوره قاعدگی خود را به اشتباه به یاد می آورید، یافته های مورد انتظار را در سونوگرافی تغییر می دهید. یا اگر چرخه نامنظم داشته باشید و دو هفته پس از شروع آخرین دوره قاعدگی تخمک گذاری نکنید، حاملگی شما ممکن است از لحاظ فنی پنج یا شش هفته نباشد؛ حتی اگر از آخرین قاعدگی شما پنج یا شش هفته گذشته باشد.

اگر سونوگرافی به دلیل خطا در تاریخ بارداری فتال پل را نشان ندهد، پزشک از خانم می خواهد برای سونوگرافی دیگر در یک یا دو هفته بعد مراجعه کند.

2- تشخیص اشتباه

انتظار در این زمان دشوار است، اما جلوگیری از اشتباه تشخیص سقط جنین ضروری است. اگر تاریخ اشتباه باشد، سونوگرافی بعدی باید ساک بارداری بزرگتر و به احتمال زیاد ظاهر فتال پل را نشان دهد.

عدم رویت فتال پل و سقط جنین 

اگر سونوگرافی بعدی هیچ پیشرفتی را از سونوگرافی قبلی نشان ندهد، پزشک قطعا می تواند سقط جنین را تشخیص دهد. در این شرایط، برای توصیف حاملگی ناموفق، از ساک حاملگی پوچ یا تخمک ناکام استفاده می شود. این بدان معناست که ساک بارداری شکل می گیرد، اما جنین به اندازه کافی رشد نکرده است تا در تصاویر سونوگرافی قابل مشاهده شود.

  • در برخی موارد، ساک بارداری خالی چندین هفته قبل از بروز علائم سقط جنین باقی بماند و حتی ممکن است رشد کند.
  • در برخی مورد، سقط جنین ممکن است توسط سونوگرافی که فتال پل را نشان نمی دهد، تشخیص داده شود. یک مثال این است که اگر کیسه بارداری که در سونوگرافی دیده می شود بزرگتر از 25 میلی متر (فاقد فتال پل) باشد.

اگر منتظر سونوگرافی دیگر هستید تا ببینید که فتال پل موجود نیست (یا در حال حاضر) یا اگر پزشک سقط جنین را تشخیص داده است، منطقی است که با همسر خود و یا دیگر عزیزان در مورد احساسات خود صحبت کنید. در این زمان صحبت کردن در مورد احساستان به شما کمک میکند آرامش بیشتری پیدا کنید.

- مجموع، اگر هر گونه سوال و یا نگرانی در مورد چگونگی رشد جنین دارید، لطفا با دکتر خود صحبت کنید. چگونگی رشد جنین یک فرآیند پیچیده است، بنابراین طبیعی است که کنجکاو و یا حتی مضطرب باشید.

تهیه و تنظیم: گروه سلامت اوما

.

منبع : ooma.ir