آکاایران: آیا نوزادان و اطفال زیر یک ساله نیاز به خرید اسباب بازی دارند؟

آکاایران: آیا نوزادان و اطفال زیر یک ساله نیاز به خرید اسباب بازی دارند؟

آیا نوزادان و اطفال زیر یک ساله نیاز به خرید اسباب بازی دارند و لازم است که برای آنان اسباب بازی تهیه کنیم؟

این اصول راهنما را برای انتخاب اسباب بازی برای کودکان تا یک سال رعایت کنید:

– به دنبال اسباب بازی هایی باشید که به کودک در مورد تصاویر، صداها و لمس بیاموزد.

– از جغجغه هایی محکم و غیرقابل شکستن استفاده کنید که چند حس کودک را به خود جلب کند.

– از اسباب بازی های محکم و با رنگ درخشان استفاده کنید- به خصوص آنهایی که از خود صدا در می آورند.

– اسباب بازی هایی را انتخاب کنید که هنگامی که کودک آنها را در دهان می گذارد و گاز می گیرد، خطری برای او ایجاد نکند.

– از اسباب بازی هایی که دارای بخش های کوچکی مانند دکمه یا چشم هستند، که وقتی جدا شوند، قابل بلعیده شدن هستند- یا اسباب بازی هایی دارای سیم هستند، اجتناب کنید.

کودک فردا

.

منبع : pezeshk.us