آکاایران: چرا نوزادان، به ویژه نوزادان نارس، نیاز به لمس دارند؟

بارداری و نوزاد

نخستین تجربه لمس، اثرات ماندگاری بر نحوه پاسخ دادن به لمس توسط نوزادان در خانه دارد.
نوزادان نارس <Premature babies>دارای میزان بالایی از تاخیر و اختلالات نوروپاتولوژی هستند و کمتر احتمال دارد که پاسخ مغزی معمول به لمس های ملایم دارا باشند. با این حال، هنگامی که هنوز در بیمارستان هستند، وقتی مورد نوازش قرار می گیرند، پاسخ مغزی آنها زمانی که به خانه بر می گردند بیشتر شبیه نوزادان کامل خواهد بود.

پژوهش حاضر این موضوع را بررسی می کند که مشکلات اولیه در درک و دریافت احساس لمس می تواند به بروز مشکلات حرکتی، یادگیری زبان و مهارت های شناختی در زندگی منجر شود. این پژوهش اهمیت پاسخ به لمس را مطالعه می کند، زیرا لمس یکی از اولین حس هایی است که به طور فعال در نوزاد انسان رشد می کند.

در این پژوهش پاسخ های مغزی 125 کودک مبتلا به نارسایی مزمن با نوزادان کامل با استفاده از یک شبکه نرم افزاری EEG اندازه گیری شد. روش مطالعه شامل نوازش نوزادان توسط درمانگران و والدین بود. این لمس شامل تماس پوست با پوست هنگام شیر دادن توسط مادر و ماساژ توسط درمانگران بود.
یافته ها نشان داد مغز نوزادان نارسی که در بیمارستان مورد لمس قرار می گیرند، پس از ترخیص از بیمارستان و در خانه بیشتر به لمس پاسخ می دهند، به همان اندازه که کودکان کامل به لمس پاسخ می دهند.
چرا نوزادان، به ویژه نوزادان نارس، نیاز به لمس دارند؟
همه نوزادان برای برقراری و ایجاد ارتباطات ضروری در مغز خود نیاز به حمایت دارند. برای نوزادان نارس، لمس به ویژه بسیار مهم است، زیرا آنها ماه ها در داخل رحم مادر، بازخوردهای لمسی ثابت و یکسانی دریافت می کردند، ادامه یافتن این بازخوردهای لمسی ضروری است. در برخی موارد و تحت شرایطی، سیستم های حسی ممکن است به طور دائم تحت تاثیر قرار گیرد. البته ما نمی دانیم که آیا این به خاطر لمس است یا نه، اما اطمینان داریم که تاثیر محرومیت از لمس در نوزادان نارس انکارناپذیر خواهد بود.
لمس یک شاخص ساختاری حیاتی در یادگیری نوزاد است. لمس کمک می کند تا نوزادان یاد بگیرند که چگونه حرکت کنند، جهان اطرافشان را کشف کنند و چگونه ارتباط برقرار کنند. لمس، به یادگیری همه این مهارت ها حتی قبل از رسش کامل برای انجام آنها کمک می کند.
مزیتتغذیه با شیر مادر و تماس پوست با پوست
به طور کلی، نوزادان برای برقراری یک پیوند عاطفی، نیاز به فرصت های بیشتری از سوی والدین خود دارند تا به لمس آنها پاسخ دهند. تغذیه با شیر مادر و تماس پوست با پوست، هم برای مادر و هم نوزاد مزایای روانی و بهداشتی دارد تا هر دو از این موهبت بهره مند شوند.سپید

کارشناس ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

.

منبع : pezeshk.us