آکاایران: خانم مانی مکالاج مسول بخش امراض زنانه بیمارستان می گوید تیم پزشکی از دیدن تومور شوکه شدند به زبان پزشکی این یک سوپر تومور است

بزرگترین تومور دنیا در بدن خانم هندی برداشته شد بزرگترین و سنگین ترین تومور از بدن زن هندی برداشته شد.پزشکان در جنوب شهر چنای هند از بدن زن 52 ساله تومور سنگینی را بیرون اوردند.زن هندی به نام لیزا مدت 20 سال بود از بیماری تنفسی رنج می برد و باورش نمی شد که در درون خود توموری دارد که روز بروز رشد می نمیاد.

بزرگترین تومور چندش آورجهان در رحم این زن ! +(عکس)بزرگترین تومور چندش آورجهان در رحم این زن ! +(عکس)

مدت یک ماه قبل خانم به علت خونریزی شدید به بیمارستان کامران شهر چنای مراجعه می نماید.پزشکان پس از برسی متوجه توموری به وزن حدود 14 کیلو در ناحیه رحم خانم شدند.به گزارش ناز وب خانم مانی مکالاج مسول بخش امراض زنانه بیمارستان می گوید تیم پزشکی از دیدن تومور شوکه شدند به زبان پزشکی این یک سوپر تومور است.به گزارش ناز وب تعداد چهار پزشک در مدت 3.5 ساعت ،عمل جراحی را با موفقیت به انجام رساندند و خانم از بیمارستان مرخص شد

بزرگترین تومور چندش آورجهان در رحم این زن ! +(عکس)بزرگترین تومور چندش آورجهان در رحم این زن ! +(عکس)

بزرگترین تومور چندش آورجهان در رحم این زن ! +(عکس)بزرگترین تومور چندش آورجهان در رحم این زن ! +(عکس)

بزرگترین تومور چندش آورجهان در رحم این زن ! +(عکس)بزرگترین تومور چندش آورجهان در رحم این زن ! +(عکس)


.

منبع : nazweb.ir