آکاایران: از اولین لحظه تولد کودک، بیشترین دقت و حساسیت بر میزان فعالیت بدنی او صورت می گیرد.در اولین اقدام دهان و بینی نوزاد پاک شده و از تنفس او مطمئن می شوند. سپس حرکت تنفسی و ضربان قلب نوزاد چک شده یا نبض بند ناف کنترل می گردد. رنگ پوست نوزاد جهت بررسی سلامت گردش خون مورد توجه قرار می گیرد. سپس بند ناف کودک شما توسط کلامپ یا گیره مخصوص بند ناف بسته شده، بند ناف بریده شده و کودک شما در آغوش شما گذاشته می شود.

نوزاد شما در بدو تولد، قادر به دیدن، شنیدن، بوئیدن و لمس کردن است. در واقع تنها قادر به تشخیص بوی مادر خود است اما نسبت به صداهای بلند و ناگهانی واکنش نشان می دهد.

جهت بررسی رفتار نوزاد و سلامت اندامها بعضی از آزمایشات بر کودک شما توسط مامای به دنیا آورنده نوزاد و متخصص اطفال صورت می گیرد که نتایج آن را برای شما بازگو خواهند کرد.

امتیاز آپگار: امتیاز آپگار یا نمره آپگار، نمره ای است که در اولین ارزیابی نوزاد در نظر گرفته می شود. این امتیاز در دقیقه اول و دقیقه پنجم تا نهم تعیین می شود. امتیاز آپگار بر اساس رنگ پوست نوزاد، تنفس، ضربان قلب، واکنش تون عضلانی سنجیده می شود در صورت ایده آل بودن هر یک از موارد فوق امتیاز دو و در صورت غیر طبیعی بودن امتیاز یک و در صورت فقدان، امتیاز صفر منظور می گردد. بالاترین امتیاز 10 بوده و امتیاز 5 نشانگر نیاز نوزاد به اقدامات احیا جهت حیات است.

سایر بررسی ها: بلافاصله بعد از تولد و بعد از انجام اقدامات اولیه، کودک مورد توزین قرار گرفته، قد، وزن و دور سر نوزاد ارزیابی می گردد. در بعضی موارد دمای بدن هم کنترل شده و در پرونده ثبت می گردد. سپس در عرض 12 ساعت آینده، سایر بررسیها جهت تعیین حالات غیر طبیعی و تشخیص هر گونه مشکلی صورت میگیرد.

.

منبع : ooma.ir