آکاایران: چگونه برای زایمان برنامه ریزی کنیم؟

آکاایران: طرح ریزی برای زایمان به معنای آن است که برای همه پرسش ها و تصمیماتی که در حین زایمان با آنها روبه رو می شوید، آماده باشید
و بدانید که چگونه می خواهید هنگامی که آنها بروز می کنند، از پس آنها برآیید. برخی از عواملی که باید پیش از زایمان مورد نظر شما باشند اینها هستند:
▪ از چه کسانی می خواهید در حین زایمان حضور دارا باشند و از چه کسانی می خواهید در حین زایمان کمک کنند.
▪ آیا می خواهید بتوانید هنگام درد زایمان راه بروید، یا می خواهید در تختخواب باقی بمانید؟
▪ چه فعالیت و موقعیت هایی را می خواهید در حین زایمان داشته باشید، راه رفتن، نشستن، چمباتمه زدن و غیره؟
▪ چه نوع تسکین دردی را می خواهید داشته باشید، مانند ماساژ، داروی مسکن، گرما، کیسه یخ، و غیره.
▪ چگونه می خواهید پس از زایمان از نوزاد شما مراقبت شود؟ کجا می خواهید نوزاد را بخوابانید، و چگونه می خواهید او را تغذیه کنید؟
▪ آیا می خواهید لباس های خودتان را بپوشید یا روپوش بیمارستان را؟


برگرفته از: همشهری آنلاین
گردآوری و تنظیم:گروه سلامت آکا ایران
.

منبع : persianpersia.com