آکاایران: تا ثیرات گوشی های تلفن همراه بر وضعیت جنین

به دور و بر خود نگاهی بیاندازید.چه کسانی با تلفن همراه صحبت می کنند؟ تقریبا همه افراد. شماهم که به نمایندگی از دو نفر صحبت می کنید، نیازی به کنار گذاشتن تلفن همراه خود ندارید. تا کنون هیچ خطری برای استفاده از تلفن همراه در دوران بارداری گزارش نشده است. همچنین دلایل بسیاری وجود دارند که به آن دلایل بهتر است شما با استفاده از یک تلفن همراه با دیگران در ارتباط باشید. با این کار شما می توانید وقتی در خانه نیستید تماس های پزشک یا مامای خود را پاسخگو باشید، یا بتوانید وقتی نزد متخصص زایمان هستید، قرار های مشاوره تان با پزشک اطفال را تنظیم کنید، و یا وقتی در جای دور از دسترسی هستید و احساس درد وضع حمل به شما دست می دهد، شوهرتان را مطلع کنید.

همچنین تلفن همراه می تواند در ساعات کاری یا در مدت زمانی از روز که صرفا پشت میز نشسته اید( و زمان بیشتری برای استراحت و آرام مورد نیاز خود یا کودکتان دارید) امکان راحتی و گذر زمان بیشتری برای شما فراهم کند.

با این حال نمی توان گفت که تلفن های همراه کاملا بلی خطر هستند. رانندگی در هنگام صحبت با تلفن همراه و نگه داشتن گوشی در دست هنگام رانندگی، با هر سرعت و تحت هر شرایطی، بسیار نامطمئن و غیر ایمنی است، به خصوص زمانی که غفلت و ابهام ناشی از هورمون های دوران بارداری، حواس شما را از حالت عادی بیشتر پرت کند، می تواند خطرناک باشد. پس قبل از انجام مکالمه تلفنی، در یک منطقه ایمن پارک نید و تماس خود را ادامه دهید.

 

.

منبع : ooma.ir