آکاایران: شیر دادن نیز مانند همه مراقبت هایی که از دوقلوها صورت می گیرد به نظر می آید که سختی مضاعفی داشته باشد اگرچه زمانی که که در دوره شیردهی برای دوقلوها صرف می کنید متوجه می شوید نه تنها غیر ممکن نیست بلکه شادی و لذت ان نیز چند برابر است. برای موفق بودن در شیر دادن به دو قلوها و چند قلوها این روش ها را درپیش بگیرید:

 

خوب بخورید و کامل بخورید:

داشتن یک رژیم غذایی کامل برای مادری به دوقلوها شیر می دهد با این اضافات باید همراه باشد: 400 تا 500 کالری بیشتر از چیزی که در دوره بارداری برای هر کودک مصرف می کردید(ممکن است با بزرگ تر شدن بچه ها و بیشتر شدن اشتهای آنها شما نیز مجبور شوید این میزان را بالاتر ببرید) و یا در صورتی که از مکمل ها استفاده می کنید و یا چربی اضافی قابل توجهی دارید این میزان می تواند کم شود و پروتئین اضافی ( در حدود 4 واحد) و یا کلسیم اضافی و یا اینکه تعادل سازی در مصرف کلسیم ( 6 واحد) باید وجود داشته باشد.

 

از شیر دوش استفاده کنید:

در صورتی که کودکتان در بخش مراقبت های ویژه قرار دارد و هنوز برای شیر دادن به آنها خیلی زود است و یا اینکه به کمک بیشتری برای تحریک شیرتان نیاز دارید می توانید از شیردوش های الکتریکی استفاده نمایید بعدها استفاده از شیر دوش ممکن است به شما این امکان را بدهد در شرایطی که دیگران به کودکتان شیر می دهند شما بخوابید. در صورتی که شیر دوش خیلی کمک کننده نیست ناراحت نشوید زیرا شیر دوش به خوبی کودک نمی تواند سینه را خالی کند اما تحریک مداوم از یک شیر دوش ( ویا کودک شما) می تواند شیر شما را بیرون بیاورد.

 

آیا به هر دو در یک زمان شیر بدهم یا نه؟

دو سینه دارید در حالی که باید به دو دهان (و یا بیشتر) شیر دهید آیا شما از عهده شیر دادن به دو کودک در یک زمان بر می آیید؟ ممکن است با کمی کمک ( مانند متکای بیش از اندازه بزرگ برای دوقلوها) این کار را انجام دهید.به طور آشکار بزرگترین فایده شیر دادن هم زمان به کودک این است که تمام شب و رزو را برای شیر دادن به کودک صرف نمی کنید( اول کودک  A را شیر دهید بعد کودک B را شیر دهید و سپس همینطور بچرخید). برای شیر دادن هر دو در یک زمان ابتدا هر دوکودک را بر روی بالش قرار دهید و سپس آنها را محکم کنید و یا اینکه از کسی بخواهید که کودک را همزمان در دستان شما قرار دهد.

دوقلوها

 

در صورتی که شیر دهی همزمان برایتان خوشایند نیست این کار را انجام ندهید (شما می توانید به یکی با شیشه شیر دهید ( و یا از شیر دوش استفاده کنید) زمانی که به دیگری با سینه شیر می دهید و سپس نوبت را عوض می کنید و یا اینکه یک کودک را شیر  دهید و وقتی که زمان شیردهی به پایان رسید به دیگری شیر دهید برخی کودکان خیلی بهره ور هستند و کل غذایشان را در 10 تا  15 دقیقه می خورند اگر که کودک شما اینگونه باشد زمان را بسنجید و بیشتر از میانگین شیر ندهید.

 

آیا به یک کودک بیشتر شیر می دهید؟

شیر دادن به دو کودک و یا بیشتر ممکن است یک کودک و یا دو کودک را همزمان شیر دهید و سپس بعد از آن  به آن یکی شیر دهید به یاد داشته باشید که کدام شیر خورده است.

 

شما به کمک بیشتری نیاز دارید:

هر چقدر که می توانید در کارهای خانه کمک بگیرید. آماده کردن غذا، نگهداری از کودکان انرژی که شما برای تولید شیر نیاز دارید را از شما می گیرد.

 

با هر کدام به طور متفاوت رفتار کنید:

حتی دوقلوهای همسان نیز رفتارها و شخصیت های متفاوتی دارند. اشتها و الگوی شیردهی آنها با یکدیگر متفاوت است بنابر این سعی کنید که نیاز هر یک را بسنجید و دقت داشته باشید موادی که هر کودک به دست می آورد را ثبت کنید.

 

از هر دوسینه شیر دهید:

در هر بار وعده غذایی از هر دو سینه به کودکتان شیر دهید بنابر این هر دو سینه به یک اندازه تحریک می شوند.

 

.

منبع : ooma.ir