آکاایران: درباره وزن گیرى دوران باردارى چه میدانید؟

آکاایران: افزایش وزن دوران باردارى نتیجه یک فرآیند فیزیولوژیک و از اجزاى رشد و تکامل طبیعى مادر و جنین است. این افزایش وزن مربوط به رشد جنین، جفت، مایع آمنیوتیک، بافت رحم، افزایش حجم و ترکیبات خون، ذخایر چربى و اندازه پستان هاست. لزوم افزایش وزن در دوران باردارى از سال ها قبل شناخته شده بود؛ بر اساس نتایج آخرین مطالعات انجام شده،  دامنه افزایش وزن در دوران باردارى تقریباً دو برابر شده است (به عنوان مثال میانگین افزایش وزن از 8/6به5/11تا16 کیلوگرم براى یک باردارى طبیعى توصیه شده است). شواهد غیرقابل انکارى وجود دارد که نشان مى دهد میزان وزن گیرى مادر در دوران باردارى بر میزان وزن زمان تولد نوزاد مؤثر است.
الگوى افزایش وزن به اندازه افزایش وزن اهمیت دارد. از طرفى نکته ى قابل توجه این است که میزان افزایش وزن در طول  ماه هاى مختلف دوره ى باردارى یکسان نیست. به طور متوسط در سه ماهه اول کمترین مقدار یعنی5/0تا2کیلوگرم  و در سه ماهه  دوم و سه ماهه سوم بیشترین مقدار افزایش وزن وجود دارد. وزن گیرى مناسب مادر در سه ماهه اول، دوم و سوم باردارى تضمین کننده سلامت مادر و جنین در دوران باردارى و سال هاى بعدى زندگى مى باشد. وزن گیرى مناسب در طول باردارى بر اساس یک برنامه غذایى متعادل و متنوع با استفاده از غذاهاى متداول که حاوى همه گروه هاى غذایى به تناسب نیاز در
زمان هاى مختلف باردارى است، صورت مى گیرد.
در صورتى که تغذیه مادر باردار در دوران باردارى مناسب باشد، افزایش وزن روند مطلوبى خواهد داشت. وزن گیرى ناکافى با کاهش رشد و تولد زودرس جنین ارتباط مستقیم دارد. نقص لوله عصبى در نوزادان مادران چاق بیشتر دیده مى شود.
وزن گیرى زیاد دوران باردارى در چاقى دوران کودکى و بیمارى هاى متابولیک سال هاى بعد زندگى و نیز اضافه وزن و چاقى بعد از زایمان مادر نیز تأثیر دارد. توصیه هاى مربوط به افزایش وزن مطلوب دوران باردارى یکى از اقدامات اساسى در مراقبت هاى این دوران است که باید در اولین مراجعه و پس از تأیید حاملگى مادر ارائه شود. مادر ان باردار در هر شرایط تغذیه اى که باشند (کم وزن، طبیعى، داراى اضافه وزن و یا چاق) باید افزایش وزن مناسبى دارا باشند لازم است میزان افزایش وزن مادر باردار تحت نظر کارکنان بهداشتى، کارشناس تغذیه، ماما یا پزشک پایش شود.
با توجه به وضعیت تغذیه اى مادر قبل از باردارى که ممکن است به صورت کم وزنى، وزن طبیعى، اضافه وزن و یا چاقى باشد، میزان افزایش وزن توصیه شده متفاوت است. لازم است هر گونه اصلاح وزن و بهبود وضع تغذیه اى مادر قبل از باردارى صورت گیرد. در باردارى هاى برنامه ریزى شده حداقل سه ماه قبل از باردارى وضعیت سلامت مادر باید ثبت شود.
در باردارى هاى ناخواسته و فاقد برنامه ریزى توصیه مى شود که مادران کم وزن طى دوره باردارى افزایش وزن بیشتر و مادران چاق افزایش وزن کمترى دارا باشند.
به طور کلى باید در نظر داشت که هر مادر باردار فردى است با تاریخچه و نیازهاى مخصوص به خود، بنابراین در کنترل وزن دوران باردارى به این نکته باید توجه شود. مادر باردار در شروع باردارى باید ازد وزن خود آگاه باشد. سپس با مشاوره و تجزیه و تحلیل الگوى غذاى معمول، الگوى فعالیت روزانه و تاریخچه وزن مى توان افزایش وزن مناسب باردارى را تعیین کرد و راهنمایى هاى لازم را جهت افزایش وزن مناسب در این دوران ارائه داد. این راهنمایى ها باید مطابق میل مادر باردار بوده و نیز در جهت تأمین یک برنامه غذایى کافى و مغذى باشد.
 

.

منبع : ooma.ir