آکاایران: قرص های ضد بارداری چه نوع قرص هایی هستند؟

آکاایران: قرص‌های ضد بارداری قرص‌هایی هستند که باید به صورت روزانه مصرف شوند و معمولاً حاویِ هورمون‌های استروژن و پروژسترون هستند. این قرص‌ها به منظورِ جلوگیری از باردار شدن مصرف می‌شوند.
 
این قرص‌ها چگونه عمل می‌کنند؟
 
اکثرِ این قرص‌ها ترکیبی‌اند؛ یعنی حاویِ ترکیبی از هورمون‌های استروژن و پروژسترون هستند تا از تخمک گذاری (آزاد شدنِ تخم در طولِ چرخه ماهیانه) جلوگیری نمایند. یک زن فاقدِ تخمک گذاری نمی‌تواند باردار شود، زیرا تخمی موجود نیست که بخواهد بارور شود. مصرفِ این قرص‌ها همچنین مخاطِ گردنِ رحم را ضخیم می‌کند و بنابراین کارِ اسپرم برای ورود به رحم و رسیدن به تخمکی که ممکن است آزاد شده باشد، بسیار مشکل می‌شود.
این قرص‌ها همچنین رویِ بافتِ پوششی رحم تأثیر می‌گذارند، به صورتی که تخم دیگر نمی‌تواند در دیواره رحم لانه گزینی انجام داده و به آن متصل شود.
اغلبِ قرص‌های ضد بارداریِ ترکیبی، در بسته‌های ۲۱ روزه و یا ۲۸ روزه موجود هستند. در طولِ ۲۱ روز، در یک زمانِ مشخص و یکسان، روزانه یک قرص هورمون خورده می‌شود. بسته به نوعِ قرص، قرص‌های ضد بارداری به مدتِ ۷ روز متوقف می‌شوند، و یا در ۷ روزِ باقیمانده دوره، قرص‌هایی خورده می‌شوند که حاویِ هورمون نیستند. برخی خانم‌ها بسته‌های ۲۸ تایی (که شاملِ ۷ قرصِ فاقدِ هورمونند) را ترجیح می‌دهند، زیرا این برنامه به آن‌ها کمک می‌کنند که عادتِ خوردنِ روزانه قرص‌ها را ادامه دهند.
 
همچنین یک قرصِ ترکیبی موجود است که تعدادِ عادت‌های ماهانه خانم‌ها را کاهش می‌دهد. این قرص‌ها باید به مدتِ ۱۲ هفته خورده شده و بعد برایِ ۷ روز خورده نشود. با این سیستم پریود هر ۳ ماه یکبار اتفاق می‌افتد.
 
نوعِ دیگری از قرص که می‌تواند تعدادِ عادات ماهانه را کاهش دهد، قرصی با دوزِ پایینِ پروژسترون است. تفاوتِ این قرص با قرص‌های دیگر این است که به جایِ اینکه شامل ترکیبی از هورمون‌ها پروژسترون و استروژن باشد، تنها حاویِ یک هورمون یعنی پروژسترون است. این قرص با ضخیم کردنِ بافتِ گردنِ رحم و ایجادِ تغییر در بافتِ رحم عمل می‌کند و گاهاً تخمک گذاری را نیز تحتِ تأثیر قرار می‌دهد. این قرص نسبت به قرص‌های ترکیبی از اثرِ کمتری در پیشگیری از بارداری برخوردار است. این قرص باید هر روز و فاقدِ توقف خورده شود. خانمی که این قرص را مصرف می‌کند ممکن است دچارِ عادت نشود و یا عادت ماهانه‌اش بهم بریزد. این نوع از قرص برایِ تأثیرگذاری باید هر روز حتماً در یک زمانِ مشخص خورده شده و خوردنِ آن هیچ روزی فراموش یا متوقف نگردد.

.

منبع : ooma.ir