آکاایران: می گویند ترکیب شیر مادر تغییر می کند، این چه اهمیتی دارد؟

در روزهای اول پس از زایمان پستان ها آغوز تولید می کنند. مواد ایمنی بخش آغوز براى حفاظت نوزاد در برابر عفونت حیاتى است.

پس از آغوز، شیرانتقالی از 7 تا 10 روز پس از تولد تا 2 هفتگى و سپس شیر رسیده ترشح می شود. در شیر رسیده پروتئین کمتر، اما ویتامین هاى محلول در آب، لاکتوز و چربى بیشترى وجود دارد.

مکیدن های مکرر شیرخوار مقدارشیرمادر را افزایش می دهد. بعلاوه در شروع هر وعده شیردهی چربی شیرمادر کمتر است. سپس میزان آن تدریجاً بیشتر می شود.

 شیر پیشین شیری که در ابتدای هر وعده شیردهی از پستان ها خارج می شود، رقیق تر بوده و آب مورد نیاز شیرخوار را تامین می کند و حاوی مقادیر فراوان پروتئین، لاکتوز و سایر مواد مغذی است.

شیر پسین که در انتهای هر وعده شیردهی از پستان ها خارج می شود، سرشار از چربی بوده و انرژی مورد نیاز شیرخوار را تأمین می کند. به همین دلیل تغذیه با شیرمادر را در هر وعده نباید به سرعت خاتمه داد و شیرخوار را از پستان جدا کرد، بلکه باید اجازه داد تغذیه با شیرمادر تا زمانی که کودک می خواهد، ادامه یابد تا شیر چرب انتهایی را دریافت کند.

.

منبع : ooma.ir